Fotografera mat och dryck med mobiltelefonen – så här lyckas du med bilderna

Bilder på mat och dryck som delas i sociala medier bör naturligtvis vara snygga och tilltalande. Läs våra tips på hur man tar lyckade bilder med telefonkameran.

1. Utnyttja det naturliga ljuset och beakta ljusets riktning

Utnyttja om möjligt dagsljuset när du fotograferar mat under dygnets ljusa tid. Ställ objektet nära ett fönster och låt ljuset falla på det från sidan eller bakifrån (motljus). På det sättet accentuerar du matens yta och portionens former.

Nedan, mittersta bilden: Ljuset från fönstret faller på objektet bakifrån kameran, vilket ger en jämn och tvådimensionell framtoning. Nyanserna dikteras av portionens olikfärgade komponenter.

Nedan, högra bilden: Fönsterljuset faller på objektet bakifrån, vilket accentuerar matens yta och portionens former. Ljuset och skuggorna ger intressanta nyansskillnader, vilket ger objektet en tredimensionell apparition.

2. Så här arrangerar du objekten och gör bilden intressant

Bestäm vilket är huvudmotivet. Arrangera objekten så att huvudmotivet dominerar över de övriga bildelementen.

  1. Matportionen bör vara bildens framträdande huvudmotiv. På den vänstra bilden är förhållandet oklart – den mönstrade servetten dominerar.

  2. Arrangemanget blir mer levande om objekten placeras diagonalt i förhållande till bildytans våg- och lodräta linjer (mittersta bilden). Om bordsytans mönster ligger vågrätt tenderar bilden att ”stå stilla”.

  3. Udda antal kärl (element) gör bilden intressantare. Genom att placera elementen nära varandra skapar man en gruppkänsla.

  4. Genom att placera elementen på olika avstånd från varandra ger man bilden rytm och liv. Samma avstånd mellan elementen ger ett statiskt intryck.

  5. Behöver samtliga element synas helt eller kan man beskära något? Genom att beskära omsorgsfullt (exempelvis vinglaset på bilden längst till höger) ger man ett kontrollerat intryck.

Tips! Genom att placera elementen framför och bakom varandra skapar man ett tredimensionellt intryck.

3. Fokusera på det viktigaste och gör bilden tillräckligt ljus

Så här fokuserar du och väljer rätt ljushetsgrad:

  1. Vilken del av objektet bör vara särskilt skarp? Välj det viktigaste och bästa!

  2. Tryck på den del av bilden på telefonskärmen där du vill ha särskild skärpa. När du har tryckt tillräckligt länge får du information om att skärpan och ljuset är låsta (bildexempel från iPhone). Låsningen kan utebli om objektet är för nära kameran, vilket förhindrar fokusering.

  3. På skärmen (iPhone) visas en solsymbol via vilken du kan göra bilden ljusare eller mörkare. Välj ljushetsgrad genom att dra solsymbolen uppåt eller nedåt (uppåt ger ljusare bild, nedåt ger mörkare bild).

  4. När fokuseringen är låst kan kameran inte längre flyttas i djupled eftersom det skulle förändra fokuseringen. Kameran kan däremot röras i sidled om du vill ändra på exempelvis bildvinkeln.

På den mittersta bilden är fokus (skärpan) vald så som vi beskrivit ovan.

På den högra bilden är ljushetsgraden ökad.

Tips! Den som är intresserad av bildhantering kan ladda ner den avgiftsfria applikationen Snapspeed som finns för olika operativsystem.

4. Så här fotograferar du utan naturligt ljus

En taklampa belyser ofta utrymmet ovanifrån eller också kan utrymmet vara övrigt mörkt och dunkelt och man får inte tillräckligt med ljus i bliden. Använd gärna en ljuskälla om du råkar ha en till hands, till exempel ficklampan i en annan telefon (Flashlight-programmet).

På den vänstra bilden (nedan) har man inte använt extra ljus, endast taklampan har fungerat som ljuskälla.

På den högra bilden har man använt extra ljus och belyst bilden från sidan så som i det tidigare exemplet med ljuset från fönstret.

På bilderna nedan har man, liksom i exemplet med fönsterljuset, använt en extra ljuskälla från sidan, den här gången genom ett vinglas fyllt med dryck och fått en kristallik ljusreflektion.

Fotograferingstips och bilder Tiina Puputti, fotolärare
Matportion Jan Pesola