Lyckad placering

En omtänksam värd eller värdinna blandar unga och gamla och pratsamma och tystlåtna gäster.

Syftet med placeringen är att locka fram intressanta och givande diskussioner vid bordet.

För placeringen gäller ett par etikettregler: Damer och herrar placeras turvis och makar (par) placeras inte bredvid varandra. Värden och värdinnan kan gärna sitta på var sin sida eller i var sin ända av bordet för att kunna umgås med så många gäster som möjligt.

Om borden är flera bör värden och värdinnan sitta vid skilda bord. Partnern till den dam som sitter bredvid värden bör placeras bredvid värdinnan och vice versa.  

När man gör upp gästförteckningen bör man tänka på att alla gäster bör kunna diskutera och umgås med varandra. Om det finns utlänningar bland gästerna bör de placeras bredvid personer som behärskar respektive språk eller något gemensamt språk.

Tipsen bär Johanna Catanis signatur.

Johanna Catani: Så här lyckas du med festen

”En lyckad gästblandning är den bästa förutsättningen för en angenäm fest. Trevligt sällskap förhöjer alltid stämningen. Valet av gäster bör vara sådant att de inbjudna gläder sig åt inbjudan och förstår varför de har blivit bjudna. Det lönar sig i regel att bjuda in också mindre bekanta personer som har någon beröringspunkt med resten av gästerna. En lyckad fest förutsätter inte slaviskt följande av vett och etikett och små brister stjälper inte skutan. Det viktigaste är att alla är vid gott mod och beredda att umgås med varandra. Inför en fest klär man sig i lämplig stass och på festen visar man intresse för värden, värdinnan och de övriga gästerna.”