Hantering av kundrelation

Företagskontot måste ha en huvudanvändare som förvaltar användarkontot. Kontot kan ha flera huvudanvändare. 

Huvudanvändarens rättigheter omfattar: 

 • Tillägg och borttagning av användare 
 • Redigering av användarrättigheter och begränsning av betalningssätt 
 • Fastställande av användarspecifik kreditgräns för faktureringen på adressen laskuyritykselle.fi 
 • Uppföljning av de egna beställningarna. 

Vanliga användarrättigheter omfattar: 

 • Beställning i enlighet med de betalningssätt och kreditgränser som användaren beviljats 
 • Uppföljning av egna beställningar.

Tillägg av en ny användare 

Huvudanvändaren kan lägga till en ny användare genom att logga in på företagets konto i webbutiken.  

 • Användaren läggs till i Mitt Alko under fliken Användarrättigheter.  
 • För att lägga till en användare behövs användarens namn och e-postadress.
 • Du kan tilldela antingen rättigheter av en vanlig användare eller huvudanvändare. 
 • En inbjudningslänk som är i kraft i 24 timmar skickas till den tillagda användaren.  
 • Sedan måste den nya användaren identifiera sig en gång med sina personliga nätbankskoder. 

Byte av huvudanvändare 

Om du vill byta ut företagets huvudanvändare, ska den nya huvudanvändaren ge huvudanvändarrättigheter till den nya användaren, varefter den nya huvudanvändaren kan ta bort den gamla huvudanvändaren.