Öppna ett företagskonto via kundtjänst

Alla företag och organisationer som har ett FO-nummer och vars uppgifter finns i Asiakastietos register kan registrera sig som företagskunder i Alkos webbutik. Ifall det inte finns uppgifter om beslutsfattare i registret öppnar vi ett företagskonto för din räkning.

Alla företag och organisationer som har ett FO-nummer kan registrera sig som företagskunder i Alkos webbutik. För registreringen måste det finnas uppgifter om företagets beslutsfattare i Asiakastietos register, så att en person med namnteckningsrätt för företaget själv ska kunna skapa ett användarnamn i webbutiken.

Ifall uppgifter om beslutsfattare inte finns i registret öppnar vi ett företagskonto för din räkning. Det här gäller bland annat föreningar, organisationer, församlingar, kommuner och läroanstalter.

Skicka oss uppgifterna för att öppna företagskonto i webbutiken

För att kunna öppna ett webbutikskonto behöver vi ett dokument som visar personerna med namnteckningsrätt i ert företag. Detta dokument kan till exempel vara ett utdrag ur föreningsregistret eller ett protokollsutdrag, eller en annan officiell utredning över att personen som öppnar kontot har namnteckningsrätt. Dokumentet eller utdraget får vara högst 3 månader gammalt.

När vi öppnar ett webbutikskonto lägger vi också till en huvudanvändare för kontot. Huvudanvändaren kan också vara en person som inte har namnteckningsrätt. I det fallet behöver vi en fullmakt undertecknad av en person med namnteckningsrätt. Fullmakten kan formuleras fritt. När kontot har öppnats kan huvudanvändaren vid behov lägga till andra personer som användare.

För att öppna ett konto behöver vi:

• FO-nummer

• Företagets namn

• Huvudanvändarens namn

• Företagets gatuadress

• Huvudanvändarens e-postadress

• Huvudanvändarens mobiltelefonnummer

Dokumentet kan skickas elektroniskt (t.ex. pdf-fil) till kundtjanst@alko.fi eller per post till Alko Ab, Kundtjänst, PB 99, 00101 Helsingfors.

Närmare information:

• Företagets adress måste vara en gatuadress, eftersom en postboxadress inte kan fungera som leveransadress för webbutiksbeställningar.

• Telefonnumret måste vara ett mobiltelefonnummer för att ditt företag ska kunna ta emot sms om leveranstiden.

• Observera att samma e-postadress inte kan användas för olika webbutikskonton (t.ex. personligt och företagets konto).

• Om dokumentet som visar namnteckningsrätten är över 3 månader gammal, men uppgifterna i det inte har ändrats, behöver vi därtill underskrift av ett vittne. Lägg till vittnets namnförtydligande och datum vid underskriften.