Flask- och burkåtervinning

Du kan lämna tomflaskor av glas och plast samt tomburkar av metall i Alkos egna returautomater eller sådana som drivs tillsammans med en annan butik. Flaskorna och burkarna ska vara godkända för återvinning i Finland.

Vi betalar pant mot kvitto från returautomat. Du får tillbaka panten mot uppvisande av kvitto i den butik där du lämnat tomflaskorna.

Med pant

Flaskor av glas

0,10 € för återfyllbara alkoholflaskor som rymmer 0,3–0,75 liter
0,10 € för återvinningsbara flaskor som rymmer 0,15–2 liter
0,40 € för inhemska läskflaskor som rymmer en liter

Plastflaskor

Endast plastflaskor med finländsk pantmärkning.

0,20 € för återfyllbara alkoholflaskor och läskflaskor som rymmer 0,5 eller 0,75 liter
0,40 € för återfyllbara alkoholflaskor och läskflaskor som rymmer en liter eller 1,5 liter
0,10 € för återvinningsbara flaskor som rymmer högst 0,35 liter
0,20 € för återvinningsbara flaskor som rymmer över 0,35 men mindre än en liter
0,40 € för återvinningsbara flaskor som rymmer minst en liter

Burkar och backar

0,15 € för burkar med finländsk pantmärkning
2,20 € för blå bryggeribackar med 24 flaskor
3,20 € för röda backar med flaskor som rymmer 0,35 liter (s.k. Coca-Colabackar)
4,20 € för övriga inhemska flaskbackar med pant

Utan pant

Pant betalas inte på flaskor som inte hör till pantsystemet. Sådana flaskor är t.ex. flaskor köpta i utlandet eller flaskor gjorda av material som inte lämpar sig för återvinning.

Tomma alkoholflaskor som köpts i utlandet ska helst lämnas till kommunal glasåtervinning.

Bild 123RF