Vem får köpa?

Legitimation, tack!

Alko arbetar på ett ansvarsfullt sätt och hit hör bland annat att se till att vi följer åldersgränserna för köp av alkohol.

Åldersgränser för köp av alkohol

 • Ungdomar som fyllt 18 år får köpa drycker som har en alkoholhalt på högst 22 procent.
 • Personer som fyllt 20 år får köpa alla slag av alkoholdrycker.

Alkos försäljare är ansvariga för att alkoholhaltiga drycker inte säljs till minderåriga. Vi begär alltid legitimation av kunder som ser unga ut.

Det är lätt att ta miste på åldern

Det är praktiskt taget omöjligt att gissa sig till åldern på en person bara utifrån utseendet. Därför hoppas vi att alla personer under 30 år självmant styrker sin ålder varje gång de besöker Alko.

Vad gäller som legitimation?

Dessa är giltiga som legitimation

 • Pass
 • ID-kort med fotografi (utfärdat inom EU)
 • Körkort (utfärdat inom Europeiska unionen samt Ryssland och Norge)
 • Mobilkörkort.

Också provisoriskt pass och provisoriskt ID-kort gäller som ålderslegitimation på Alko. Ett provisoriskt ID-kort ska vara försett med foto och stämpel, laminerat och i felfritt skick. Med mobilkörkortet kan du bevisa din ålder i Alkobutiker, men det är inte ännu giltigt i våra uthämtningsplatser.

De här gäller inte som leg

 • FPA-kort
 • studerandekort
 • militärpass
 • bankkort med fotografi

ID-handlingen bör ha giltighetstid kvar och innehålla en nytagen bild av dig. ID-kort och personbevis som myndigheterna inte godtar som legitimation gäller inte heller på Alko.

Låt bli att langa

Om du misstänker att alkoholdrycker kommer att säljas eller distribueras vidare till en minderårig så måste du enligt lag neka att sälja, även om kunden är vuxen.

Till exempel följande situationer tyder på langning

 • Bland personerna i en grupp som besöker Alko finns en som är minderårig eller en som inte kan styrka sin ålder.
 • Ett gäng minderåriga står utanför Alko och väntar medan en vuxen går in i butiken.
 • Du lägger märke till att en minderårig ger pengar åt en vuxen.
 • En minderårig väljer ut en vara och ger den åt en vuxen som går med den till kassan.
 • En kund köper en sådan mängd eller typ av drycker att det är föga troligt att kunden själv kommer att konsumera dem.

Vi säljer inte till någon som är märkbart påverkad

Vi säljer inte alkohol till någon som uppträder på ett störande sätt eller är märkbart påverkad. Inte heller till någon som är i sällskap med en märkbart påverkad person, ifall vi misstänker att kunden ska köpa ut åt den som är onykter. Om du köper ut alkohol för någon annans räkning ska också denna person uppfylla villkoren för rätt till köp.

Observera även

 • Om du är yngre än 30 år, ber vi dig visa upp din legitimation när du köper eller hör till en grupp som köper alkoholdrycker. Alla ungdomar som kommer i grupp för att handla på Alko ska uppfylla ålderskriterierna
 • Den person som sköter inköpen kan bli tvungen att uppge om varorna är för eget eller annans bruk. Om en försäljare på Alko misstänker att dryckerna kommer att köpas ut åt en underårig skall han eller hon enligt lag vägra sälja dem till kunden
 • Om du är yngre än 18 år får du köpa läskedrycker och dryckestillbehör på Alko
 • Prislistan är avsedd enbart för personer som har åldern inne att köpa alkoholvaror.
 • En person skall vara fyllda 18 år för att få köpa ett presentkort.