Vem får köpa?

Om du identifierar detta föremål är du enligt vår bedömning under 30 år gammal. Men eftersom detta endast en bedömning önskar vi att du kan bevisa din ålder när du handlar på Alko. Tack för att du visar ID.

Alko arbetar på ett ansvarsfullt sätt och hit hör bland annat att se till att vi följer åldersgränserna för köp av alkohol:

  • Ungdomar som fyllt 18 år får köpa drycker som har en alkoholhalt på högst 22 procent.

  • Personer som fyllt 20 år får köpa alla slag av alkoholdrycker.

Alkohol säljs inte till minderåriga. Vi förutsätter att unga kunder bevisar sin ålder när de handlar på Alko. Till minderåriga säljer vi endast tillbehör och helt alkoholfria läskedrycker, till exempel lemonad. Till under 18 år gamla kunder säljer vi inte helt alkoholfria (0,0 vol.%) eller svagt alkoholhaltiga produkter. Beslutet baserar sig på Alkos tillsynsmyndighet Valvira och butiksbranschens gemensamma riktlinjer.

Vi säljer inte alkohol till någon som uppträder på ett störande sätt eller är märkbart påverkad. Inte heller till någon som är i sällskap med en märkbart påverkad person, ifall vi misstänker att kunden ska köpa ut åt den som är onykter. Om du köper ut alkohol för någon annans räkning ska också denna person uppfylla villkoren för rätt till köp.

Vad gäller som legitimation?
Vi godkänner endast följande giltiga dokument, vars bild motsvarar ditt aktuella utseende:

- pass eller provisoriskt pass
- ID-kort med fotografi (utfärdat inom EU) eller provisoriskt ID-kort med forografi (ett kort ska vara försett med foto och stämpel, laminerat och i felfritt skick)
- körkort (utfärdat inom Europeiska unionen samt Ryssland och Norge)
- mobilkörkort (med mobilkörkortet kan du bevisa din ålder i Alkobutiker, men det är inte ännu giltigt i våra uthämtningsplatser).

FPA-kortmed fotografi, studerandekort eller militärpass är inte giltigt som legitimation.
Låt bli att langa
Om vi misstänker att alkoholdrycker kommer att säljas eller distribueras vidare till en minderårig så måste vi enligt lag neka att sälja, även om kunden är vuxen. Till exempel följande situationer tyder på langning:

- Bland personerna i en grupp som besöker Alko finns en som är minderårig eller en som inte kan styrka sin ålder.
- Ett gäng minderåriga står utanför Alko och väntar medan en vuxen går in i butiken eller en minderårig ger pengar åt en vuxen.
- En minderårig väljer ut en vara och ger den åt en vuxen som går med den till kassan.
- En kund köper en sådan mängd eller typ av drycker att det är föga troligt att kunden själv kommer att konsumera dem.
Observera även
- Om du är yngre än 30 år, ber vi dig visa upp din legitimation när du köper eller hör till en grupp som köper alkoholdrycker.
- Alla ungdomar som kommer i grupp för att handla på Alko ska uppfylla ålderskriterierna.
- En person skall vara fyllda 18 år för att få köpa ett presentkort.