Lasten seurassa – lapsi ei ymmärrä aikuisen alkoholinkäyttöä

Aikuiset eivät aina tule ajatelleeksi, miltä heidän juomisensa lapsesta näyttää ja tuntuu. Vaikka vanhempi pitää itseään kohtuukäyttäjänä saattaa lapsi tai nuori kokea alkoholinkäytön jopa pelottavaksi, sillä alkoholi muuttaa aikuisen käyttäytymistä.

Jokainen lapsen seurassa alkoholia käyttävä aikuinen antaa omalla käyttäytymisellään mallin lapselle. Siksi aikuisen onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, miltä alkoholin käyttö juhlissa, aterioilla tai jokapäiväisenä lasillisena vaikuttaa lapsen silmin katsottuna.

Ongelmat eivät keskity vain perheisiin, jossa vanhempi on riskikuluttaja. Myös vanhempien ajoittainen ja harkitsematon alkoholinkäyttö voi aiheuttaa ongelmia. Harmiton hauskanpito voi lapsen näkökulmasta olla hämmentävä, nolostuttava tai jopa pelottava kokemus.

Olipa kyseessä satunnainen liikakäyttö tai alkoholismi, lapset joutuvat kärsimään läheisen aikuisen juomisesta kaikkein eniten. Lapsella tai nuorella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa vanhemman alkoholinkäyttöön, tai päästä tilanteesta pois.

Alkoholista kannattaa puhua lapselle suoraan

Alkoholista ei aina ole helppo puhua, sillä lapsi voi suhtautua siihen pelokkaasti. Lapselle kannattaa kuitenkin puhua suoraan ja avoimesti, ilman kiertoilmaisuja.

Lapselle ja nuorelle on syytä tehdä selväksi, että aikuiset voivat käyttää alkoholia kohtuudella, lapset eivät lainkaan. Lue, miksi alkoholi ei sovi alaikäiselle.

Lydia-mobiilipeli nostaa esiin alkoholinkäytön vaikutukset lapsiin

Palkittu Lydia-mobiilipeli käsittelee vaikeaa ja pelille poikkeuksellista aihetta; aikuisten alkoholinkäyttöä lapsen näkökulmasta katsottuna. Pelin tavoitteena on saada aikuiset pohtimaan omaa alkoholin käyttöään. Se voi myös toimia apuna niille aikuisille, joilla on omakohtaista kokemusta vanhemman tai muun läheisen ihmisen haitallisesta alkoholinkäytöstä. Lue lisää ja lataa mobiilipeli ilmaiseksi.

Fragile-draamatyöpajat ja -näytelmä nuorten tukena

Vanhemman tai muun läheisen alkoholinkäytön varjossa eläneet lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan haastavia tunteita. Lapsen hätä, pelko, häpeä ja toivottomuus jäävät helposti piiloon alkoholin ongelmakäytön varjossa. Näitä tilanteita ja kokemuksia käsitellään Alkon tukemissa ja Heikki Törmin tuottamissa MiniFragile-esityksissä sekä Fragile-draamatyöpajoissa. Lue lisää Fragilesta.

Lasten seurassa -ohjelma tähtää lasten hyvinvointiin

Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelman tavoitteena on kannustaa aikuisia pohtimaan, miltä aikuisen alkoholinkäyttö näyttää lapsen silmin sekä ehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvia haittoja, jotka johtuvat aikuisten alkoholinkäytöstä. Jo vuodesta 2009 toiminut ohjelma on yksi Alkon vastuullisuusohjelmista. Ohjelman yhteistyökumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Suomen Vanhempainliitto.

Lapsi saattaa nähdä sinussa hirviön

Lasten seurassa -ohjelmaan on tuotettu kolme videota, joissa kaikissa on kiinnitetty huomiota lapsen asemaan aikuisten käyttäessä alkoholia. Katso alta ajatuksia herättävät hirviöt, ääni lapselle ja orpokoti-videot.

Vanhempi, pohdi esimerkiksi näitä näkökulmia:
  • Miten alkoholinkäyttöni vaikuttaa omaan terveyteeni?
  • Miten alkoholinkäyttöni vaikuttaa lapseni hyvinvointiin ja vuorovaikutukseeni lapsen kanssa?
  • Miten alkoholi vaikuttaa muihin suhteisiini esimerkiksi ystävä- tai parisuhteeseen?
  • Millaisen mallin ja esikuvan haluan lapselle antaa?
  • Milta alkoholinkäyttöni lapsesta tuntuu? Älä aliarvioi lapsen tunteita. Lapsesta aikuisten alkoholinkäyttö voi olla hämmentävää tai jopa pelottavaa. Jos lasta mietityttää aikuisten alkoholinkäyttö, kuuntele lasta ja keskustelkaa asiasta avoimesti.

Lue lisää, kuinka voit vähentää alkoholinkulutusta tai lopettaa alkoholinkäytön.