Juoman pakkausmateriaalilla on merkittävä ilmastovaikutus

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Helppo muistisääntö on mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset.

Alkon vuonna 2018 ja 2019 teettämien tutkimusten mukaan viinipakkauksien hiilijalanjäljet suhteessa juomalitraan vaihtelevat suuresti. Suurimmat päästöt ja ilmastovaikutukset juomalitraa kohden ovat lasipullolla ja pienimmät hanapakkauksella. Ilmastovaikutusten kannalta pakkauksen paino ja kokoluokka ovat olennaisia kriteereitä.

Eri viinipakkausten hiilijalanjäljet juomalitraa kohden:

  • Hanapakkaus 70 g CO2e/l
  • Kartonkitölkki 85 g CO2e/l
  • Viinipussi 96 g CO2e/l
  • Alumiinitölkki 190 g CO2e/l
  • PET-muovipullo 245 g CO2e/l
  • Kevyt lasipullo (alle 420 grammaa) 525 g CO2e/l
  • Perinteinen lasipullo (noin 540 grammaa) 675 g CO2e/l

Viinillä ja oluella tuotteen suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät juomapakkauksen valmistamisesta. Väkevillä alkoholijuomilla pakkauksen valmistaminen on tuotteen valmistukseen tislaamossa kuluvan energian jälkeen toiseksi suurin hiilijalanjäljen tekijä. Ei ole siis yhdentekevää, millaisen juomapakkauksen valitsee! Lue lisää alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.

Materiaaleilla suuria eroja pullojen hiilijalanjälkiä vertaillessa

Tutkimuksen mukaan pullotetuissa viineissä kaikkein ilmastoystävällisin pakkaustapa on PET-muovipullo. Sen hiilijalanjälki on vain 36 % perinteisen lasipullon hiilijalanjäljestä. PET-muovipullon pienemmät ilmastovaikutukset johtuvat pakkauksen valmistamiseen kuluvasta pienemmästä energiamäärästä, sillä lasin valmistusprosessi vaatii erittäin korkean lämpötilan, noin 1400-1600 ˚C, jonka aikaansaaminen kuluttaa paljon energiaa.

Kevyemmän, 420 grammaisen lasipullon ilmastovaikutukset ovat myös perinteistä pulloa pienempiä. Kevyen lasipullon hiilijalanjälki on noin 22 % pienempi perinteiseen lasipulloon verrattuna. Kevyempään lasipulloon pakatut tuotteet löytyvät Alkon valikoimasta Vihreä valinta -merkinnöistä, ympäristövastuullinen pakkaus -symbolin alta. Lue lisää Vihreä valinta -merkinnöistä ja tutustu ympäristövastuullinen pakkaus -symboliin.


Pullotetuissa viineissä ilmastoystävällisin pakkaustapa on PET-muovipullo.

Kevyillä materiaaleilla on pienemmät ilmastovaikutukset

Tutkimuksien mukaan pienimmät hiilijalanjäljet ja ilmastovaikutukset juomalitraa kohden ovat viinin osalta hanapakkauksella, kartonkitölkillä ja viinipussilla. Myös alumiinitölkin hiilijalanjälki jää pienemmäksi kuin muovi- ja lasipullojen hiilijalanjäljet, kunhan alumiinissa on 70 % kierrätettyä alumiinia, mikä on alumiinitölkkituotannossa yleinen keskiarvo. Kierrätysalumiinin käyttäminen alumiinipakkauksissa tuottaa silti suuremman hiilijalanjäljen muihin kevyisiin pakkauksiin verrattuna.

Pakkauksen keveys ja kierrätettävyys pienentävät ilmastovaikutuksia myös muissa juomissa

Alkon teettämissä tutkimuksissa tarkasteltiin viinin pakkaustapojen ilmastovaikutuksia, mutta tuloksia voi hyödyntää myös muiden juomakategorioiden yhteydessä. Sama muistisääntö kuin viinipakkauksilla pätee siis myös panimotuotteiden ja väkevien alkoholijuomien pakkauksiin: mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset.

Kierrätys kannattaa materiaalista riippumatta

Kuluttajat ovat heränneet kertakäyttömuovin aiheuttamiin moniin ongelmiin, esimerkiksi valtamerissä kelluviin jätelauttoihin sekä vesistöjen mikromuoveihin. Jäteongelman ehkäisyn kannalta oleellista on tehokas kierrätys, olipa materiaali sitten lasia, muovia, alumiinia tai kartonkia. Juomapakkausten kohdalla tärkeässä roolissa on pantillisuus, sillä se kannustaa kuluttajia palauttamaan arvokkaan materiaalin takaisin kiertoon. Myös pantittomat juomapakkaukset kannattaa kierrättää oikein. Lue lisää juomapakkausten kierrätyksestä ja lajittelusta.

Yhdessä tavarantoimittajien kanssa

Alko pyrkii kehittämään valikoimansa pakkauksia yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa ilmastovaikutukset huomioiden kohden vähäpäästöisiä ja helposti kierrätettäviä pakkauksia. Tätä päämäärää varten Alko on tuonut tavarantoimittajien saataville juomien ympäristö- ja ilmastovaikutuksia koskevaa tutkimustietoa ja juomapakkausten CO2-päästölaskurin.

Tutkimukset taustalla

Vuonna 2018 Gaia Consulting laski Alkon, Systembolagetin (Ruotsi) ja Vinmonopoletin (Norja) valikoimien erilaisten viinipakkausten (hanapakkaus, kartonkitölkki, viinipussi, PET-muovipullo, kevyt lasipullo ja perinteinen lasipullo) CO2e-jalanjäljen. Tutustu tutkimuksen loppuraporttiin (englanniksi).

Alumiinipakkauksen hiilijalanjälkeä tutkittiin Gaia Consultingin vuonna 2019 toteuttamassa jatkotutkimuksessa. Toisin kuin aiemmassa tutkimuksessa, hiilijalanjälki laskettiin ulkopuoliseen dataan perustuen monopolien omiin valikoimiin perustuvan datan sijasta, sillä viinin pakkaamisessa alumiini on hyvin pienessä roolissa. Siksi tutkimustulosten yhteydessä tämä mainitaan erikseen. Tutustu alumiinipakkaus-tutkimuksen loppuraporttiin (englanniksi).

Alkon Neuvonantajat vastaavat

Neuvonantajat asiakasryhmälle teetetyn kyselyn mukaan

  • 48 % vastaajista valitsee vaihtoehtoisen juomapakkauksen, koska se ei rikkoudu helposti

  • lähes 50 % valitsee vaihtehtoisen juomapakkauksen ostajista valitsee sen, koska pakkaus on kevyt kantaa.

Kysely toteutettiin kesällä 2022 ja siihen vastasi 1 800 asiakasta.