Oppiminen ja osaamisen kehittäminen on osa alkolaisuutta

Alkolaisten osaamisen kehittämisessä korostuvat monikanavaisuus, yhteisöllisyys ja oma aktiivisuus.

Alkossa henkilöstön osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja strategista toimintaa, jolla tähdätään parhaaseen asiakaskokemukseen ja työhön, vastuullisuus ja tehokkuus huomioiden. Alkon asiakaspalvelijoilla on käytössä osaamisperusteinen palkkausjärjestelmä eli omalla osaamisellaan ja sen kehittymisellä pystyy vaikuttamaan oman osaamisen lisäksi myös omiin ansioihin.

  • Osaaminen nähdään Alkossa laajana ja toiminnallisena ilmiönä – pelkän tiedon omaksumisen rinnalla oleellista on kyky soveltaa tietoa työyhteisön ja asiakkaiden hyväksi. Asiaosaamisten rinnalla työyhteisötaidot ja kyky työskennellä tehokkaasti ja joustavasti ovat keskeisiä osaamisen alueita.
  • Osaamisen kehittäminen on yhteistä toimintaa, jossa oppijalla on iso vastuu; oppimisen omajohtajuus tarkoittaa Alkossa tietoisuutta omasta osaamistasosta ja valppautta oppia jatkuvasti lisää. Esimies vastaa tiiminsä osaamisen johtamisesta, kun taas henkilöstöyksikkö luo keskitetyn tarjonnan ja työvälineet alkolaisten oppimisen mahdollistamiseksi.

5 koulutuspäivää vuodessa

Jokaiselle alkolaiselle taataan hyvä perehdytys työn tekemiseen sekä vahva perusta tuote- ja palveluosaamiseen. Tarjolla on myös verkkokoulutuksia ja digitaalisia työkaluja osaamisen oppimiseen ja osaamisen jakamiseen.

Alkolaiset käyvät vuosittain ainakin kaksi ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi tuote- ja palveluosaamiseen, yhteisiin toimintatapoihin, uusiin digitaalisiin työkaluihin tai juomatrendeihin liittyvää koulutuksia. Vaikka alkolaisia koulutetaan paljon, vuonna 2017 keskimäärin 5 päivää vuodessa, on osaamisen kehittymisessä pääpaino työssäoppimisella. Opimme ja jaamme osaamistamme tekemällä ja työskentelemällä yhdessä erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä. Yhteisöllisesti. Jaamme osaamistamme työpaikalle, mutta myös digitaalisten työkalujen ja alustojen avulla.

Myyjän työn rinnalla voi työskennellä erilaisissa oto-rooleissa, esimerkiksi oto-kouluttajana tai- maistajana, palvelu- tai valikoimamestarina, Alkon asiakaspalvelukeskuksessa Helsingissä tai etänä omalta työskentelypaikkakunnaltaan.

Oman esimiestyön kehittämisen tueksi on olemassa myös erilaisia elementtejä. Kentän esimiehillä on säännöllisesti alueellisia tapaamisia, joissa käydään yhdessä läpi strategiaa ja liiketoiminnan ajankohtaisia teemoja. Päiviin sisältyy aina myös osana henkilöstän kohtaamiseen liittyviä ajankohtaisia elemettejä. Säännöllisinä tekijöinä esimiestyön tueksi toimivat myös pienryhmäsparraukset sekä oman esimiehen kanssa järjestetyt säännölliset tapaamiset. Lisäksi esimiehille järjestetään erilaisia ajankohtaisia valmennuksia liittyen muun muassa tavoite- ja yhteistyön johtamiseen.

Katso kaikki avoimet tehtävät