Minkälaista on myymälän esimiestyö Alkossa? Lue palvelupäällikön tarina

Alkossa on yli sata palvelupäällikköä, joista jokainen toimii oman myymäläryhmänsä esimiehenä. Jokaisella päälliköllä on johdettavanaan 1-5 myymälää. Niko Vänttinen toimii esimiehenä Helsingin Kontulan ja Vuosaaren myymälöissä.

Alkon palvelupäällikön tehtäviin kuuluu myymälöiden liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen lisäksi esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittäminen ja aktiivinen osallistuminen päivittäiseen myymälätyöhön.

Palvelupäällikkö Niko Vänttisen mukaan esimieheltä vaaditaan hyvää paineensietokykyä ja ketteryyttä välillä haastavissakin tilanteissa. Lisäksi tärkeää on läsnäolo, tiimin jäsenten kuunteleminen, yhteisten suuntaviivojen rakentaminen, ja omalla esimerkillä yrityksen strategian eteenpäin vieminen.

Vastuullisuus on tekijä, joka korostuu Alkossa. Se huomioidaan myyntikontrollien lisäksi kaikessa muussa toiminnassa, aina vihreiden valintojen tuotteista työvuorosuunnitteluun saakka – hyvä esimies on oikeudenmukainen ja varmistaa riittävän levon ja vapaat.

Tiimityö tuo parhaat tulokset

Vänttistä esimiestyössä inspiroi eniten tiimin onnistuminen ja omien tiimiläisten kasvutarinat.

”Tiimini esimiehenä kannustan heitä tekemään työtään sydämellä, innokkaasti ja sellaisella tarmolla, että se näkyy asiakkaille. Asiakaspalvelussa parasta on, kun asiakkaalle saa hymyn huulille ja hän kiittää henkilökohtaisesti onnistuneesta palvelusta.”

Vänttisen tiimiin kuuluu noin 20 henkilöä, jotka tekevät töitä eri myymälöissä. Osa on ollut Alkossa töissä vuosikymmeniä, toiset tekevät töitä myymälässä opiskelun ohella.

”Koen, että tiimin monipuolisuus auttaa meitä onnistumaan. Jonkun vahvuus saattaa olla siinä, että hän palvelee asiakkaita innostuneesti huomioiden kaikki asiakkaat, toinen osaa tutkia lukuja ja ymmärtää tavaravirran tärkeyden, kolmas haluaa pitää myymälän ja varaston tip top kunnossa.”

Esimiehen on tärkeää löytää jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet sekä mielenkiinnon kohteet, kannustaa onnistumaan ja toisaalta ymmärtämään yhdessä tekemisen tärkeyden.

”Tiimihenki on meillä hyvä, kaikilla tuntuu olevan hymy herkässä ja huumori tuo iloa arkeen.”

Kollegoiden kanssa sparraus on osa arkea

Alkossa palvelupäälliköt tapaavat säännöllisesti kollegoitaan. Tapaamiset antavat mahdollisuuden suunnitella yhdessä, jakaa osaamista ja miettiä monipuolisesti vastuullisuutta ja asiakaskokemuksen kehittämistä.

”Tapaamisissa sparraamme toisiamme niissä haasteissa, joita koemme arjessa. Lisäksi jaamme tietoa, kehittelemme ideoita ja keskustelemme esimerkiksi osaamisesta ja sen kehittämisestä. Kollegan tuki on todella tärkeää. Apua saa helposti missä asiassa tahansa, kun tuntee toisen hyvin.”

Myös esimiestyön kehittämiseen panostetaan Alkossa. Tavoitteena on johtamiskohtaamiset, joita kehutaan. Alkossa panostetaan valmentavaan esimiestyöhön, vastuulliseen toimintaan, innostamiseen ja osallistamiseen sekä ketteryyteen ja tehokkuuteen. Johtamisella on iso vaikutus henkilöstökokemukseen ja sen kautta siihen, miten maailmanluokan asiakaspalvelu syntyyn.

”Minä nautin palvelupäällikön työstä Alkossa ihan täysin sydämin. On mahtavaa, kun saan niin monipuolisesti tehdä näitä hommia.”

Niko Vänttinen
Palvelupäällikkö Niko Vänttinen aloitti uransa Alkossa vuonna 2002 joulun sesonkimyyjänä. Esimiestyön hän aloitti vuonna 2008, jonka jälkeen hän on suorittanut esimiehen erikoisammattitutkinnon (EAT) ja johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Niko on idearikas ja aina tiiminsä jäsenet huomioiva esimies, joka ei menetä malttiaan haastavissakaan tilanteissa. Yhdessä tiiminsä kanssa hän ideoi uusia tapoja palvella asiakkaita entistä paremmin.
Kesäksi Alkoon töihin?
Kesän kausityöntekijöiden hakuaika on 1.2.-23.2.2020

Uratarinat