Hintalaskuri

Hintalaskuri on tarkoitettu tavarantoimittajille apuvälineeksi hinta-arvioiden laskemiseen tarjouksia tehtäessä.

Hintalaskuri

Laskurin antama hinta on arvio. Alko laskee uuden tuotteen lopullisen vähittäismyyntihinnan valikoimaanottopäätöksen jälkeen.

Valikoimassa olevien tuotteiden vähittäismyyntihintojen tarkistukset tapahtuvat kolme kertaa vuodessa Valikoimaanotto-ohjeessa olevan hinta- ja toimituslausekemuutoksia koskevan aikataulun mukaan.


 HINTALASKURI 2019 >

Käyttöohje

  • Valitse toimitustapa.

  • Syötä tuotteen hintaan vaikuttavat tiedot.

  • Tuloksena saat arviolaskelman vähittäismyyntihinnasta sekä erittelyn hinnan laskennassa käytetyistä arvoista. Voit tallentaa ja tulostaa laskelman pdf-muodossa.

Pienpanimoille tiedoksi

Hintalaskurin pienpanimohuojennuksen selite on päivitetty uusien raja-arvojen mukaiseksi ja alennusprosentit ovat oikein. Alla olevassa taulukossa ovat nykyisen lain mukaiset tuotantomäärät.


TUOTETUT OLUTLITRAT

ALENNUS %

0 – 500 000 l

50

500 000 – 3 000 000 l

30

3 000 000 – 5 500 000 l

20

5 500 000 – 10 000 000 l

10


Hinta- ja toimitustapamuutokset hinnastojaksolle

Vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden hinta- ja toimituslausekemuutokset on ilmoitettava tarjouslomakkeella ja tarvittaessa liitettävä valtuutus.

Jos ainoastaan tuotteiden hinnat muuttuvat, ne voidaan ilmoittaa määrämuotoisella Excel-tiedostolla. Tiedoston on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: Tuotenumero, tuotteen nimi, uusi ostohinta ja uusi vähittäismyyntihinta. Ilmoituksessa tuotenumero on määräävä tieto. Vain muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan. Tiedosto lähetetään osoitteeseen prices@alko.fi valikoimaanotto-ohjeessa määritettyyn viimeiseen ilmoituspäivään mennessä.

Ensimmäisen hinnoittelukierroksen jälkeen tavarantoimittajille lähetetään tarkistettavaksi muuttuneet hinnat. Näihin hintoihin tavarantoimittajan on mahdollista pyytää vielä korjausta seuraavissa tilanteissa:

  • Laskennassa on käytetty vääriä hinnoittelutekijöitä (verot, logistiikkakustannukset, pientoimittajahuojennukset yms.).
  • Panttiluokkatieto on väärin.
  • Hintojen syötössä on tehty selkeä näppäilyvirhe.

Hintoja ei voi korjata, jos osto- ja vähittäismyyntihinnat on laskettu tarjouksella oikein ja Alkon ensimmäinen hinnoittelukierros antaa saman tuloksen.


Uuden tuotteen ostohinnan tulee pysyä muuttumattomana vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa. Ostohintaa voi ennen tätä poikkeuksellisesti muuttaa toimitustapamuutoksen yhteydessä, jolloin ostohintaa tulee muuttaa niin, että vähittäismyyntihinta pysyy samana.

Erikoiserä- ja kausituotteisiin ei hinnanmuutoksia voi tehdä. Jakelijasiirron yhteydessä uuden tuotteen vähittäismyyntihinnan tulee pysyä muuttumattomana myös vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa uuden tuotteen valikoimaantulosta laskien.