Viinien tuotepäälliköiden ja laadunvalvonnan vastuualueet on päivitetty

Muutokset astuivat voimaan lokakuun 2019 alussa.

Tuoteryhmien henkilöihin ja heidän tehtäväjakoonsa voi tutustua kohdassa Yhteystiedot > Tuoteryhmät.

Laadunvalvonnan yhteystiedot ja vastuut löytyvät kohdasta Yhteystiedot > Laadunvalvonta.