Alkoholijuomien hankintaketjun ympäristövaikutukset

Alko on yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa tutkituttanut tuotevalikoimansa ympäristövaikutukset niinsanotun elinkaarianalyysin avulla.

Tutkimuksen tavoitteena oli dokumentoida yhteenlasketut pohjoismaisten monopolien tuotevalikoimien ympäristövaikutukset. Tutkimuksen avulla pystytään hahmottamaan ympäristövaikutukset sekä taloudellisessa mielessä, että vaikutuksina fyysiseen ympäristöön. 

Tanskalaisen 2.-0 LCA Consultants’in tekemä joulukuussa 2016 valmistunut analyysi pohjautuu pohjoismaisten alkoholimonopolien vuoden 2014 jakeluvolyymeihin ja kattaa sekä viinien, oluiden että tislattujen alkoholijuomien tuotekategoriat.

Suurimmat ympäristövaikutukset, yhteensä yli puolet kaikista kokonaisvaikutuksista alkoholijuomien elinkaaren aikana, syntyvät kolmella osa-alueella:

  • Pakkausten valmistus, erityisesti lasipakkaukset. Näiden vaikutusta pohjoismaisissa oloissa lieventää jonkin verran tehokas kierrätysjärjestelmä.
  • Maatalouden polttoaineenkulutus.
  • Juoman valmistus tuotantolaitoksessa, erityisesti panimoissa ja tislaamoissa.

Tutkimus kattaa alkoholijuomien maailmanlaajuisen hankintaketjun, mutta sen perusteella ympäristövaikutusten erot eri tuottajien välillä ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin erot eri tuotantomaiden välillä.

Alko käyttää  näitä tutkimustuloksia vastuullisen hankinnan ympäristöstrategiansa kehittämisessä. Tutkimuksesta tehty englanninkielinen yhteenveto sekä alkuperäinen tutkimusraportti löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.Viinin pakkausten ympäristövaikutukset

Alko tutkitutti keväällä 2018 viinin erilaisten pakkausten ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä. Suomalaisen Gaia Consulting Oy:n tekemän tutkimuksen perusteella pienimmät ilmastovaikutukset suhteessa juomalitraan olivat hanapakkauksella, kartonkitölkillä ja viinipusseilla. Pullotetuissa viineissä kaikkein ilmastoystävällisin pakkaustapa on PET-muovipullo.

Gaia Consulting laski CO2e-jalanjäljen Alkon, Systembolagetin ja Vinmonopoletin valikoimien erilaisten viinipakkausten pohjalta. Laskelma sisältää vain pakkausten tuotannosta syntyvän kuormituksen. Muut käytetyt taustatiedot olivat viinintuotantomaat ja niiden myyntivolyymi vuonna 2017, joiden pohjalta laskettiin keskimääräiset kunkin pakkausmateriaalin aiheuttamat päästöt.

CO2e-päästöjen lisäksi viinin pakkausmateriaaleja ja niiden kehitystä tutkittiin kierrätettävyyden ja roskaantumisen näkökulmista. Alkoa kiinnostavat erityisesti

  • Kierrätetty materiaali, varsinkin rPET, sekä muut kevyet ja helposti kierrätettävät materiaalit kuten alumiini
  • Kokonaan uudet, ympäristöystävälliset materiaali-innovaatiot
  • Kestävän kehityksen sertifioinnit tuotepakkauksille ja pakkausmateriaaleille.

Muovi- ja roskaamiskeskustelun kannalta oleellista on yhä parantaa kierrätyksen toimivuutta:

  • Pantillisuus
  • Ongelmallisten yhdistelmien (esim. PET-pullot, joissa metallisuljenta) korvaaminen paremmilla (esim. PET-pulloissa myös korkki samaa materiaalia)

Painavista lasipulloista koituvat moninkertaiset ilmastopäästöt lisäksi kertautuvat logistiikassa. Myös tähän haetaan jatkossa tutkimustietoa.

Viinipakkausten hiilijalanjälkilaskuri


Ohesta löytyy helppokäyttöinen excel-laskuri yksittäisen tuotteen tai koko tuoteportfolion pakkausten CO2e-vaikutuksen ymmärtämiseksi. Laskuri on kehitetty tavarantoimittajan omaan ja päämiesten käyttöön.
Alkuperäinen raportti pohjoismaisten alkoholimonopolien teettämästä tutkimuksesta alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.
Tiivistelmä pohjoismaisten alkoholimonopolien teettämästä tutkimuksesta alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.
Alkon teettämä erilaisten viinipakkaustyyppien ympäristö- ja hiilijalanjälkitutkimus
Viinipakkausten hiilijalanjälkilaskuri - Wine package carbon footprint calculator