Alkon hinnoittelu on tasapuolista ja kattaa tehokkaan toiminnan kulut

Julkisuudessa on luvattu nelosoluen hinnan alentuvan jopa 40 prosentilla. Onko tämä mahdollista?

Alkuvuodesta 2017 julkisuudessa on keskusteltu paljon alkoholin hinnoittelusta ja alkoholipolitiikan liberalisoinnin vaikutuksesta hintoihin. Taloustutkimuksen tekemän selvityksen perusteella nelosoluen hinta saattaisi alentua jopa 40 prosentilla, jos vahvemmat oluet siirrettäisiin myytäväksi päivittäistavarakauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille. Alkon arvion perusteella tällainen hinnoittelu saattaisi tehdä vahvemmasta oluesta sisäänheittotuotteen.

Alkon edullisimman IV-olutpullon hinta on 1,53 euroa. Mikäli hintaa alennetaan 40 prosentilla, myyntihinnaksi tulee 0,92 euroa. Tuotteen hinta muodostuu tällöin seuraavasti: pantin hinta 0,08 euroa, alkoholijuomavero 0,55 euroa, Suomen Palautuspakkaus Oy:n kierrätysmaksu 0,02 euroa, kate ja ostohinta 0,09 euroa sekä arvonlisävero 0,18 euroa. Arvonlisävero tulee laskea hinnoittelun osatekijöiden päälle. Hinnanalennuksen jälkeen jäävän 9 sentin tulisi kattaa muun muassa ostohinta, logistiikka, vuokrat ja palkat.

Hinnoittelumielessä Alko toimii toisella tavalla kuin suuri osa muista vähittäismyyjistä, sillä Alkon hinnoittelu on täysin avointa ja perustuu vuosittain julkaistaviin hinnoittelukertoimiin ja -tekijöihin.

Tavarantoimittajat asettavat omien tuotteidensa hinnan, siten tuotteet kilpailevat hyllyssä keskenään. Hinnoittelumuutoksia voi tehdä kolme kertaa vuodessa. Tavarantoimittajan määrittämän hinnan muuttuessa Alko siirtää muutoksen täysimääräisenä kuluttajahintaan.

Alkon myyntikate on kustannusperusteinen, ja toimintaa tehostamalla katekerroin on pystytty pitämään vuosikausia samalla tasolla. Katekerrointa on muutettu viimeksi vuonna 2012, jolloin sitä laskettiin. Mahdolliset veronmuutokset näkyvät alkoholijuomien kuluttajahinnoissa täysimääräisinä.

Alkon myyntikatekertoimessa on pieniä eroja tuoteryhmien välillä. Alkon toiminta on tehokasta, keskimääräinen myyntikate on 17 prosenttia. Alkon myyntikatteella katetaan muun muassa myymäläverkoston kustannukset, palveluhenkilöstön palkat sekä tuotteiden hankinnan ja laadunvalvonnan kustannukset.

Lue lisää Alkon hinnoittelusta täältä.