Alkon toimintaa ohjaavat lait

Alko Oy:n toimintaa koskevia keskeisiä lakeja ja säädöksiä on koottu alle.

Alko Oy:n toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö sekä valtion asettamat omistajapoliittiset tavoitteet. Alko Oy on yksi valtion erityistehtäväyhtiöistä, ”joilla on joko tietty erivapaus valtion niille osoittamista tehtävästä tai jokin sellainen erivapaus, jonka vuoksi ne eivät toimi kilpailullisessa ympäristössä”. Alko Oy:n toimintaa koskevia keskeisiä lakeja ja säädöksiä ovat:

  1. alkoholilaki (1102/2017)
  2. valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta (151/2018)
  3. sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta (158/2018)
  4. asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta (1344/1994)
  5. valmisteverotuslaki (182/2010)
  6. laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994)
  7. laki eräiden juomapakkausten valmisteveroista (1037/2004)
  8. osakeyhtiölaki (624/2006)

Alkoholilain tarkoituksena on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta rajoittamalla ja valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alkon omistajaohjauksesta ja valvonnasta yhtiön erityistehtävän vuoksi. STM noudattaa omistajaohjauksesta annettua lakia (1368/2007) ja tekee yhteistyötä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa.