Alkon toimintaa ohjaavat lait

Alko Oy:n toimintaa koskevia keskeisiä lakeja ja säädöksiä on koottu alle.

Alko Oy:n toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö sekä valtion asettamat omistajapoliittiset tavoitteet. Alko Oy on yksi valtion erityistehtäväyhtiöistä, ”joilla on joko tietty erivapaus valtion niille osoittamista tehtävästä tai jokin sellainen erivapaus, jonka vuoksi ne eivät toimi kilpailullisessa ympäristössä”. Alko Oy:n toimintaa koskevia keskeisiä lakeja ja säädöksiä ovat:

 1. alkoholilaki (1143/1994)
 2. alkoholiasetus (1344/1994)
 3. asetus alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000)
 4. asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta (1344/1994)
 5. asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle (680/1996)
 6. valmisteverotuslaki (182/2010)
 7. laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994)
 8. laki eräiden juomapakkausten valmisteveroista (1037/2004)
 9. jätelaki (646/2011)
 10. valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014)
 11. valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä (526/2013).

Alkoholilain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholijuomista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.