Hallinto ja johto

Alko Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Alkon toiminnan perustana ovat alkoholilaki, asetus alkoholiyhtiön toiminnasta, osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alkon omistajaohjauksesta ja valvonnasta yhtiön  erityistehtävän vuoksi. STM noudattaa omistajaohjauksesta annettua lakia ja tekee yhteistyötä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa. Alkon  yhtiökokous kokoontuu kerran vuodessa.

Alkon hallituksesta, hallintoneuvostosta ja johtoryhmästä lisää tietoa linkeistä: hallitus, hallintoneuvosto ja johtoryhmä.