Hallintoneuvosto

Alkon hallintoneuvostossa on kaksitoista jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu
hallintoneuvoston hyväksymässä työjärjestyksessä.

Hallintoneuvoston tehtäviä ovat:

 • valvoa, että yhtiön asioita ja hallintoa hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaan kannattavuutta silmällä pitäen ja että lakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiökokouksen päätöksiä ja muita vahvistettuja ohjeita noudatetaan
 • antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • seurata alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla ja antaa tämän perusteella yleisiä ohjeita alkoholiyhtiön toiminnan kehittämiseksi
 • vahvistaa alkoholiyhtiölle alkoholilain 1 §:ssä (1102/2017) tarkoitettujen haittojen vähentämistä koskeva toimintasuunnitelma ja 
 • antaa alkoholilain 24 §:ssä  tarkoitettu kertomus yhtiön vähittäismyynnistä ja niistä toimenpiteistä, joilla yhtiö on pyrkinyt vähentämään 1 §:ssä tarkoitettuja haittoja ja
 • ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen johdosta.

Hallintoneuvoston jäsenet kaudella 2020–2023

 • kansanedustaja Arja Juvonen, Puheenjohtaja
 • kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Varapuheenjohtaja
 • kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, jäsen
 • kansanedustaja Kim Berg, jäsen
 • kansanedustaja Hannu Hoskonen, jäsen 2.6.2022 alkaen
 • kansanedustaja Pauli Kiuru, jäsen
 • kansanedustaja Ari Koponen, jäsen
 • kansanedustaja Mats Löfström, jäsen
 • kansanedustaja Jari Myllykoski, jäsen 1.1.2020-24.8.2021
 • kansanedustaja Tom Packalén, jäsen
 • kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, jäsen 24.8.2021 alkaen
 • kansanedustaja Sari Sarkomaa, jäsen
 • kansanedustaja Tuula Väätäinen, jäsen

Sosiaali- ja terveysministeriön edustajana toimii johtaja Jari Keinänen.

Sosiaali- ja terveysministeriön edustuksesta yhtiön hallintoneuvostossa määrätään alkoholilain 24 pykälässä.