Hallintoneuvosto

Alkon hallintoneuvostossa on kaksitoista jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu
hallintoneuvoston hyväksymässä työjärjestyksessä.

Hallintoneuvoston tehtäviä ovat:

 • valvoa, että yhtiön asioita ja hallintoa hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaan kannattavuutta silmällä pitäen ja että lakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiökokouksen päätöksiä ja muita vahvistettuja ohjeita noudatetaan
 • antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • seurata alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla ja antaa tämän perusteella yleisiä ohjeita alkoholiyhtiön toiminnan kehittämiseksi
 • vahvistaa alkoholiyhtiöstä annetun asetuksen 1§:n (243/2000) mukainen toimintasuunnitelma alkoholihaittojen ehkäisemiseksi
 • antaa alkoholilain 36 §:n 1 momentin 2 kohdassa
 • tarkoitettu kertomus yhtiön vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin yhtiö on ryhtynyt alkoholilain edellyttämällä tavalla ja
 • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen johdosta.

Alko lähettää hallintoneuvoston jäsenille kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista tuotteista kootun uutuustuotepaketin, jonka on tarkoituksena tutustuttaa hallintoneuvoston jäsenet yhtiön valikoimiin ja alan kehitykseen sekä trendeihin. 

Hallintoneuvoston jäsenet kaudella 2016–2019

 • kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala, puheenjohtaja
 • kansanedustaja Anna-Maja Henriksson, varapuheenjohtaja
 • kansanedustaja Tuula Haatainen, jäsen
 • kansanedustaja Susanna Huovinen, jäsen
 • kansanedustaja Antti Kaikkonen, jäsen
 • kuljetusyrittäjä Osmo Kokko, jäsen
 • kansanedustaja Pauli Kiuru, jäsen
 • kansanedustaja Ulla Parviainen, jäsen
 • kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, jäsen
 • kansanedustaja Pekka Puska, jäsen (1.7.2017 alkaen)
 • kansanedustaja Tuomo Puumala, jäsen (30.6.2017 asti)
 • kansanedustaja Päivi Räsänen, jäsen
 • kansanedustaja Sari Sarkomaa, jäsen.

Sosiaali- ja terveysministeriön edustajana toimii johtaja Kari Paaso.
Sosiaali- ja terveysministeriön edustuksesta yhtiön hallintoneuvostossa määrätään alkoholilain 38 pykälässä.