Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten päätösten ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää hänen valitsemisestaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmät johtohenkilöt sekä määrää heidän palkka- ja muista eduistaan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä.

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.

Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstöedustajaa ilman äänioikeutta.

Hallituksen valiokunnat

Alko Oy:n hallitus on asettanut kolme valiokuntaa: tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan sekä alkoholipoliittisen valiokunnan.

Hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet.

Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Kaikille valiokunnille on laadittu työjärjestykset.

Hallituksen kokoonpano

puheenjohtaja Harri Sailas, ekonomi
varapuheenjohtaja Markku Tervahauta, lääketieteen tohtori, pääjohtaja THL
Kirsi Paakkari, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy
Kuisma Niemelä, filosofian maisteri
Pekka Perttula, valtiotieteen tohtori
Ulrika Romantschuk, valtiotieteiden kandidaatti, EVP, viestintä ja brändit Fazer-konserni

Henkilöstön edustajat

Riina Väntsi myymäläpäällikkö, Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja (1.5.-28.10.2019 ATH ry:n vt. puheenjohtaja Juha Parvinainen) 
Sini Heikkinen, päätyösuojeluvaltuutettu, Alkon Liikeväki ALV ry:n puheenjohtaja