Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten päätösten ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää hänen valitsemisestaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmät johtohenkilöt sekä määrää heidän palkka- ja muista eduistaan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä.

Vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheen­johtajan lisäksi viisi jäsentä

Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstöedustajaa ilman äänioikeutta.

Hallituksen valiokunnat

Alko Oy:n hallitus on asettanut kolme valiokuntaa: tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan sekä vastuullisuusvaliokunnan.

Hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet.

Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Kaikille valiokunnille on laadittu työjärjestykset.


Hallituksen kokoonpano

laura Raitio

Laura Raitio

puheenjohtaja
tekniikan lisensiaatti


Markku Tervahauta

Markku Tervahauta

varapuheenjohtaja
lääketieteen tohtori
pääjohtaja THLMikko Forsell

diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
talousjohtaja 


Kirsi Paakkari

Kirsi Paakkari

kauppatieteiden maisteri
toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy


Pekka Perttula

Pekka Perttula

valtiotieteen tohtori


Ulrika Romantschuk

Ulrika Romantschuk

valtiotieteiden kandidaatti
Nordea Bank Oyj, konsernin johtoryhmän jäsen, vastuualueenaan brändi, viestintä ja markkinointi


Kirsi Varhila

valtiotieteiden maisteri  
hyvinvointialuejohtaja  (1.6.2022 lähtien)Henkilöstön edustajat

Riina Väntsi

Riina Väntsi

palvelupäällikkö
Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja


Antti Turunen

Alkon Liikeväki ALV ry:n hallituksen vt. puheenjohtaja