Yhtiökokous

Alko Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää yhtiökokousedustajan, joka on alkoholiasioista vastaava ministeri.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapaudesta, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista, tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista, hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.