Alko ja mainonta

Alko toimii tasapuolisesti ja syrjimättömästi kaikkia alkoholijuomien myyjiä ja valmistajia kohtaan, joten Alko ei viestinnässään tai mainonnassa nosta mitään yksittäistä alkoholituotetta tai tuottajaa esille. Alko ei markkinoi edistääkseen yksittäisten tuotteiden menekkiä.

Suomessa laki säätelee alkoholin mainontaa. Mietojen alkoholijuomien mainonta on sallittua tietyin poikkeuksin, kun väkevien alkoholijuomien mainonta on kokonaan kielletty. Alko noudattaa mainonnalle laissa asetettuja rajoitteita sekä Valviran ohjetta alkoholin markkinoinnista (Valviran ohjeet alkoholimainonnasta).

Alko ja sosiaalinen media

Alko hyödyntää viestinnässään sosiaalisen median kanavia. Alkon sisällöissä jaetaan ajankohtaista tietoa yhtiöstä, Alkon toiminnasta ja toimintaympäristöstä, asiantuntemuksesta ja inspiraatiosta liittyen juomaan ja ruokaan sekä vastuullisuuden eri aiheista. Alko haluaa näiden sisältöjen kautta tuoda esille erinomaista asiakaspalvelua, vastuullisesti lisätä kuluttajien ymmärrystä alkoholijuomista ja alkoholiin liittyvistä yhteiskunnallisista, sosiaalisista sekä terveydellisistä teemoista. 

Alko voi viestiä sisällöistä, jotka liittyvät 

  • yhtiöön tai yhtiön operatiiviseen toimintaan ja palveluihin 

  • alkoholittomiin tuotteisiin ja mietoihin tuoteryhmiin 

  • ruoka- ja juomakulttuuriin

  • vastuullisuuteen.


Alko ei mainosta väkeviä juomia eikä sisältöjä, jotka liittyvät yksittäisiin tuotemerkkeihin (ellei kyse ole yksittäiseen tuotteeseen kohdistuvasta takaisinvedosta tai muusta kuluttajille kiireellisesti tiedotettavasta asiasta). 

Alko käyttää sosiaalisen median kampanjoissa ikäkohdennusta. 

Alko kohtelee tasapuolisesti kaikkia tavarantoimittajia ja tuottajia. Kaikki käyttäjien yksittäisiin tuotteisiin liittyvät kehut, kysymykset, toiveet ja palautteet pyydetään lähettämään yksityisviestitoiminnon kautta. Yksittäisiin tuotteisiin tai tuottajiin liittyvät julkiset kommentit poistetaan Alkon sosiaalisen median kanavista. 

Alkon tavarantoimittajien mainonta

Alkon tavarantoimittajat voivat mainostaa omia tuotteitaan Suomen alkoholilainsäädännön mukaisesti. Tavarantoimittajien verkkosivut ja tuotemainokset voivat olla linkitettyjä Alkon verkkokauppaan ja niissä voidaan kertoa tuotteen tuotenumero Alkossa. 

Tavarantoimittajien on varmistettava, että tuotemainos liitetään oikeaan mainostajaan. Kuluttajalle ei tule syntyä mielikuvaa siitä, että tuote on Alkon mainostama.