Alkon taloudellinen merkitys yhteiskunnalle yli 900 miljoonaa euroa

Kestävän taloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi Alkon toiminnan on oltava tehokasta. Alko huomioi sidosryhmänsä tasapuolisesti sekä raportoi taloudestaan läpinäkyvästi ja avoimesti.  Alkon kautta julkisen talouden menojen kattamiseksi tuloutuu vuosittain yli 900 miljoonaa euroa.

Alko noudattaa kestäviä liiketoimintaperiaatteita ja toimii avoimesti sekä noudattaa voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja sopimuksia. Yhtiö ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota, vaan toimii taloudellisesti vastuullisin perustein. Tätä edellytetään myös liikekumppaneilta.

Asiakkaat 1 153,6 milj. euroa

Alko tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja laadukkaita tuotteita sekä palveluja. Vuonna 2018 alkoholijuomista saadut tuotot olivat 1 148,1 (1 168,4) miljoonaa euroa. Juomia myytiin Alkon myymäläverkoston ja verkkokaupan kautta. Palveluita ja tarvikkeita tuotettiin 5,1 (5,7) miljoonan euron arvosta. Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 2,0 (1,7) miljoonaa euroa ja ne olivat pääasiassa vuokratuottoja.

Tavaran- ja palvelujen toimittajat 1 015,4 milj. euroa

Pääosa Alkon hankinnoista on alkoholijuomia, joita ostettiin alkoholijuomateollisuuden ja -tukkukaupan 604 toimijalta 935,2 (938,9) miljoonalla eurolla vuonna 2018. Näistä toimijoista 200 on suomalaisia. Alko osti alkoholijuomia myös 404 ulkomaiselta toimijalta 12,4 (13,8) miljoonan euron arvosta vuonna 2018. Alko ostaa alkoholijuomat euromääräisinä, jotta valuuttariskiä ei muodostu. Muita tuotteita ja palveluita ostettiin 23,4 (32,5) miljoonalla eurolla.

Henkilöstö 87,4 milj. euroa

Alko maksoi henkilöstölleen vuonna 2018 palkkoja ja palkkioita 71,8 (70,1) miljoonaa euroa. Eläkekulujen suuruus oli 12,6 (13,4) miljoonaa euroa ja muut henkilöstösivukulut 3,0 (3,1) miljoonaa euroa. Pidentyneistä aukioloajoista johtuen henkilökäyttö myymälöissä kasvoi hieman edellisestä vuodesta.

Yhteiskunta 75,3 milj. euroa

Kaikista myydyistä tuotteista ja tuloksesta maksetaan Suomen lain mukaiset verot. Alko ei tee verosuunnittelua tai ohjaa varoja ulkomaisille tileille. Verotulot menevät valtion budjetin kautta yleisesti valtion menojen rahoittamiseen ja ne ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Verotuloilla rahoitetaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluita.

Alkoholijuomaveroa myydyistä tuotteista kertyi 589,1 (578,3) miljoonaa euroa vuonna 2018.

Alkoholin aiheuttamat taloudelliset haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat merkittäviä – vuositasolla kustannukset ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvion mukaan yli kaksi miljardia euroa.

Alko maksoi arvonlisäveroa 39,1 (40,8) miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 10,5 (10,5) miljoonaa euroa.

Yhteisöt 0,5 milj. euroa

Alkon vastuullisuustoimenpiteiden avustukset olivat yhteensä 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Alko ei anna avustuksia tai tukia poliittisille tahoille.

Omistaja 32 milj. euroa

Alkon omistaa Suomen valtio (100 %). Alko maksoi omistajalleen vuoden 2017 tuloksesta osinkoa 32,0 (30,0) miljoonaa euroa. Alko ei saa valtiolta taloudellisia avustuksia.

Investoinnit 10,0 milj. euroa

Alko investoi myymäläverkon kehittämiseen ja strategian mukaisiin hankkeisiin. Myymälöiden kehittämiseen investoitiin 6,4 (5,8) miljoonaa euroa vuonna 2018. Strategian mukaisiin hankkeisiin investoitiin vuonna 2018 yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.