Bolagsstyrning

Alko Ab är aktiebolag som är helägt av staten. Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret för ägarstyrningen och kontrollen av Alko. Bolaget har ett socialt uppdrag som närmare anges i lagen.

Du kan läsa mer om Alkos bolagsstämma, förvaltningsrådet, styrelse och ledningsgrupp i artiklarna nedan.

Vänligen också bekanta dig med lagarna som reglerar Alkos verksamhet.