Förvaltningsrådet

Alko har ett Förvaltningsråd med 12 medlemmar.

De utses av statsrådet (regeringen) för fyra kalenderår i taget.

Statsrådet (regeringen) utser också ordförande och vice ordförande i Förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet ska övervaka att bolagets verksamhet och förvaltning bedrivs i enlighet med sunda affärsprinciper och på ett lönsamt sätt, att bestämmelserna i lag och bolagsordning följs och att bolagsstämmans beslut och andra instruktioner verkställs.

Dessutom ska medlemmarna i Förvaltningsrådet hålla sig informerade om alkoholsituationen i Finland och utlandet och utfärda direktiv utifrån detta i syfte att utveckla bolagets verksamhet. Förvaltningsrådet ska ge ett utlåtande om bolagets bokslut och revision till ordinarie bolagsstämman. Enligt 38 § i alkohollagen ska ministeriet ha en representant i Förvaltningsrådet.

Medlemmar i förvaltningsrådet under mandatperioden 2020–2023

 • Arja Juvonen, ordförande, riksdagsledamot 
 • Hannakaisa Heikkinen, vice ordförande, riksdagsledamot 
 • Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot 
 • Kim Berg, riksdagsledamot 
 • Petri Honkonen, riksdagsledamot 1.1.2020-28.4.2022
 • Pauli Kiuru, riksdagsledamot 
 • Ari Koponen, riksdagsledamot 
 • Mats Löfström, riksdagsledamot 
 • Jari Myllykoski, riksdagsledamot 1.1.2020-24.8.2021
 • Tom Packalén, riksdagsledamot
 • Aino-Kaisa Pekonen, riksdagsledamot fr.o.m. 24.8.2021
 • Sari Sarkomaa, riksdagsledamot 
 • Tuula Väätäinen, riksdagsledamot 

Social- och hälsovårdsministeriet representeras av direktör Jari Keinänen.