Ledningsgrupp

Alko har en ledningsgrupp som består av sju medlemmar.

Styrelsen utser verkställande direktören, VD:s ställföreträdare och medlemmarna i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen ska behandla strategi, verksamhetsplan och budget för bolaget samt andra ärenden som föreläggs styrelsen.

Dessutom ska ledningsgruppen följa resultatutvecklingen och den löpande verksamheten och ha det operativa ansvaret för att beslut verkställs.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger per månad.

Du kan skicka post till ledningsgruppen till Alko Ab, PB 33, 00181 HELSINGFORS

e-post: fornamn.efternamn@alko.fi

 

Leena Laitinen

verkställande direktör

ordförande för ledningsgruppen

f. 1970, ekonomie magister

Minna Alitalo

inköpsdirektor

f. 1962 ekonomie magister

telefon 020 711 5762

Maritta Iso-Aho

kommunikationsdirektör

f. 1964 förvaltningsmagister, eMBA

telefon 020 711 5443

Kari Pennanen 

direktör, försäljningsområdet

f. 1964 magister i samhällsvetenskaper, eMBA, certifierad fastighetsdirektör

telefon 020 711 5112 

Merja Rissanen

personaldirektör

f. 1967, ekonomie magister

Anton Westermarck

ekonomidirektör

f. 1968, ekonomie magister

telefon 020 711 5441

Paula Kujansivu

direktör, försäljningsområdet e-handel

f. 1976, docent, teknologie doktor, filosofie magister

telefon 020 711 5476