Ledningsgrupp

Alko har en ledningsgrupp som består av sex medlemmar.

Styrelsen utser verkställande direktören, VD:s ställföreträdare och medlemmarna i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen ska behandla strategi, verksamhetsplan och budget för bolaget samt andra ärenden som föreläggs styrelsen.

Dessutom ska ledningsgruppen följa resultatutvecklingen och den löpande verksamheten och ha det operativa ansvaret för att beslut verkställs.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger per månad.

Du kan skicka post till ledningsgruppen till Alko Ab, PB 33, 00181 HELSINGFORS

e-post: fornamn.efternamn@alko.fi

Leena Laitinen

verkställande direktör

ordförande för ledningsgruppen

f. 1970, ekonomie magister

Assistent, VD
Minna Mattila
telefon 020 711 5294

Anu Koskinen

sortiment och inköpsdirektor

f. 1972 ekonomie magister

telefon 020 711 5762

Maritta Iso-Aho

kommunikationsdirektör

f. 1964 förvaltningsmagister, eMBA

telefon 020 711 5443

Kari Pennanen 

direktör, försäljningsområdet

f. 1964 magister i samhällsvetenskaper, eMBA, certifierad fastighetsdirektör

telefon 020 711 5112 

Anton Westermarck

ekonomidirektör

f. 1968, ekonomie magister

telefon 020 711 5441

Heli Hassinen-Biberger

personaldirektör

f. 1970, filosofie magister, MBA

telefon 020 711 5596