I sällskap av barn – barn förstår inte vuxnas alkoholkonsumtion

Ansvarsprogrammet I sällskap av barn utmanar till att fundera över hur vuxnas alkoholkonsumtion, även måttlig sådan, kan påverka barns liv och hur den kan kännas för barn.

Erfarenhet av en närstående vuxens missbruk i den egna barndomen kan påverka ens liv ännu som vuxen.

Programmet I sällskap av barn har funnits i över 10 år

Syftet med Alkos program I sällskap av barn är att förebygga och minska skador för barn som orsakas av vuxnas alkoholkonsumtion.

Programmet startade 2009 med samarbetspartnerna A-klinikstiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Finlands Föräldraförbund och Institutet för hälsa och välfärd.

Se tankeväckande I sällskap av barn-videor

Programmet I sällskap av barn har producerat tre videor som alla tar fasta på barnets perspektiv när vuxna använder alkohol. Nedan kan du se de tankeväckande videorna (på engelska) Monsters, Voice for a child och The Orphanage. 


Artikelbild: Folio Images