Alkoholskador i vardagen

Enligt undersökningen har ungefär en halv miljon finländare erfarit allvarliga olägenheter av närståendes alkoholvanor. Olägenheterna som orsakas av drickande kan återspeglas på familjen, arbetsgemenskapen och enstaka människor omkring oss.