Företagsansvar i Alko

Ansvar och hållbarhet genomsyrar Alkos hela verksamhet. Vi främjar finländarnas välfärd och motarbetar utanförskap tillsammans med våra partner.

Ansvarsfulla och hållbara lösningar ingår i all verksamhet. Vi bidrar till att förebygga klimatkrisen och gör ansvarsfulla val så enkla som möjligt för våra kunder.

Vår verksamhet har en bred ekonomisk inverkan på intressentgrupper och samhället. Vi uppnår ett hållbart ekonomiskt resultat genom ansvarsfulla värderingar och metoder.