Produktens hållbarhet

De produkter som säljs av Alko kommer från hela världen, och leveranskedjorna är komplexa. Vi kommer att förbättra produkternas hållbarhet tillsammans med de andra nordiska alkoholmonopolen och leverantörerna.

Kunden kan också påverka till exempel genom att välja en produkt märkt med symbolen “Grönt val” eller en som fått ett etiskt certifikat, och genom att återvinna dryckesförpackningar korrekt.