Alkohol och hälsa

Största delen av finländarna konsumerar alkohol med måtta. Enligt en studie överskrider ändå minst 13 procent av befolkningen, det vill säga mer än 560 000 finländare, riskgränsen. I takt med att totalkonsumtionen ökar, ökar också alkoholskadorna. Användningen av alkohol orsakar sjukdomar och ökar till exempel risken för olycksfall.