#nofilter – är ansvar verklighet eller bara yta

En av de största utmaningarna för ansvarsfull verksamhet är de långa anskaffningskedjorna och svårigheten att spåra produkter till primärproduktionen, vilket gör att arbetsförhållandena och nivån på miljöskyddet där blir ett frågetecken. Alko vill väcka öppen diskussion om dessa och andra utmaningar inom ansvarsfull verksamhet med temat #nofilter.

Vi på Alko vill agera ansvarsfullt i allt vi gör. Vi har länge samarbetat kring ansvarsfrågor med våra leverantörer samt deltagit i internationella insatser tillsammans med andra alkoholmonopol och europeiska Foreign Trade Association FTA. Vi har sett att det går att hitta lösningar även till svåra problem med gemensamma utvecklingsåtgärder. Nu har vi beslutat att bjuda in såväl konsumenter som företag från andra branscher till den här diskussionen.

Från och med oktober 2016 utmanar Alko med sina #nofilter-meddelanden dig att avslöja verkligheten bakom de perfekta bilderna. I stället för att utomstående ska betrakta livet som ur en sagobok, delar vi verkliga historier och situationer bortom bilderna. Vår bärande tanke är att det kanske är dags att stanna upp och reflektera över hur den filtrerade verkligheten påverkar världen och hur vi låter den styra våra attityder, vårt beteende och våra val.

Alkos #nofilter-kampanj lyfter genomsynligt fram olika teman inom ansvar. Du kan följa diskussionen på finska på våra kanaler på de sociala medierna Facebook, Instagram och Twitter.

senaste blogginlägg