Skål? Är det fel att låta en utvecklingsstörd person köpa alkohol?

Vid en utvecklingsstörning är det fråga om en störning i anslutning till inlärning och förståelse. Kan man sälja alkohol till en utvecklingsstörd person, då man inte vet om personen förstår konsekvenserna av alkoholbruk?

Denna fråga funderar säkert många på, även om de inte vill ställa frågan högt. Borde en restaurang eller butik vägra sälja alkohol till en utvecklingsstörd kund?

En myndig utvecklingsstörd person har samma rättigheter som andra

Ingen kan lämnas utanför de förmåner eller skyldigheter som finns i vårt samhälle. Enligt lagen kan en utvecklingsstörd person alltså köpa och dricka alkohol på samma sätt som andra myndiga medborgare. En restaurang eller en butik kan inte vägra sälja alkohol till en myndig utvecklingsstörd person på grund av en utvecklingsstörning. Om de vägrar sälja på grund av utvecklingsstörning handlar det om diskriminering.

En utvecklingsstörning syns inte alltid på utsidan. Det spelar inte heller någon roll vilka diagnoser vi andra fått då vi gör våra inköp i köpcentra. Som kund behöver jag alltså inte bära en stämpel i min panna över mina olika diagnoser, och inte heller behöver expediten fundera om jag har några diagnoser. Bra så, eller hur!

Vi lever alla i samma berusningskultur

Av finländarna dricker 10 % eller cirka 500 000 människor för mycket alkohol. Över 40 000 finländare använder årligen tjänster och behandlingar för rusmedelsberoende. Bland dessa finländare finns också utvecklingsstörda vuxna.

Även i övrigt lever utvecklingsstörda vuxna som vi andra. De studerar, utexamineras för ett yrke, några tar körkort, vissa får inte arbete. De förälskar sig, grälar, drömmer om semesterresor och om att grunda familj. De festar och köper festdrycker från Alko. Ibland dricker de om de är sorgsna. Summa summarum dricker de inte mer än de övriga medborgarna.

Information på klarspråk behövs

Förhoppningsvis förändras våra alkoholvanor så att rätten att dricka alkohol inte innebär rätt att bli berusad. Viktigt också med tanke på folkhälsan är att alla får tillgång till lättförståelig information, om att alkohol utöver glädje och njutning också kan förorsaka olika nackdelar. Det behövs tillgänglig information på klarspråk i ämnet. Därför har Förbundet Utvecklingshämning rf och Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf inlett utvecklingsprojektet Selvis tillsammans med utvecklingsstörda unga och fackfolk som arbetar med dem. Syftet är att utvecklingsstörda unga också ska få information om nackdelar med rusmedel och själva kan göra val och fatta besluta om bruk av rusmedel, på ett sätt som främjar deras välbefinnande.

Samma regler för alla vid inköp i Alko

Alkohol säljs inte till någon som är märkbart påverkad eller uppträder på ett störande sätt. Inte heller säljs något till en kund som är i sällskap med en märkbart påverkad person, ifall man misstänker att kunden tänker langa åt den som är onykter. Om unga personer tillsammans gör inköp i Alko ska de alla åldersmässigt ha rätt att göra inköp. Alkos försäljare är ansvariga för att alkoholdrycker inte säljs till minderåriga.

Klart så!

Liisa Jokela
Projektexpert projektet SELVIS, Förbundet Utvecklingshämning rf

Projektet SELVIS ingår i understödsprogrammet Arvokas/Värdefull, vars mål är att minska på ojämlikheten. I understödsprogrammet Värdefull ingår 25 projekt och koordineringsprojekt, vilka administreras av Suomen Setlementtiliitto ry. Projektet är riksomfattande och finansieras av STEA. 

Mer information om Selvis (på finska) https://www.kehitysvammaliitto.fi/liitto/kehittamishankkeet/

Artikelbild: iStock

Senaste #nofilter-blogginlägg