#nofilter: Går det att kommunicera ansvarsfullt om alkohol?

Utan tvivel kan man påstå att alkohol alltid har väckt debatt i Finland. I synnerhet under de senaste åren har diskussionen tidvis gått het när lagstiftningen har reformerats.

Alkohol intresserar flera olika aktörer i samhället och det är ett tema som berör åtminstone nationalekonomin, företagande, folkhälsan och individens friheter och skyldigheter.

Det är inte oviktigt hur man kommunicerar om alkohol, för kommunikation bidrar till att bygga upp verkligheten. Hur kan man kommunicera om ett så mångfacetterat fenomen på ett sätt som ger en så sann bild som möjligt av det? Och hur kan man kommunicera om alkohol på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt?

Många synvinklar – men inga ytterligheter

Alkohol har på många sätt blivit en normal del av vår vardag, som riesling till lunchen eller ett glas efter jobbet. Å andra sidan orsakar alkohol kostnader i miljardklass för samhället. Det finns alltså åtminstone en kulturell och en hälsomässig synvinkel på alkohol.

De här är inte ytterligheter av samma fenomen. Måttlighet bor inte mellan dessa synvinklar och måttlighet är inte någondera synvinkelns ensamrätt, utan båda aspekterna är sanna och närvarande samtidigt i fenomenet vid namn alkohol.

Att betrakta en sak ur så många synvinklar som möjligt ger oftast det bästa möjliga slutresultatet. Det går inte att presentera alkohol ur bara ett perspektiv, utan man måste kommunicera om den mångsidigt från olika håll och kanter, och därmed försöka skapa en helhetsbild av ämnet.

Kunden har rätt att få veta

Jag anser att utgångspunkten för kommunikation om en produkt som orsakar beroende och skador måste vara att man för kunderna genomsynligt talar om vad det är för en produkt och hur den påverkar dem. Oavsett hur mycket man vill fokusera på alkohol bara ur den kulturella synvinkeln, kan man inte förneka att alkohol påverkar hälsan eller undvika att kommunicera det till kunderna. Å andra sidan är det med hänsyn till det ovan sagda inte heller sanningsenligt att diskutera alkohol endast ur ett hälsomässigt perspektiv.

Alkoholen påverkar var och en som dricker den, men den påverkar också världen omkring oss. Alkoholen har sociala konsekvenser bland annat för familjer och i Finland bor det tusentals barn som i sitt hem måste vara rädda för att korken ska öppnas. Å andra sidan belastar alkoholproduktionen exempelvis jordmånen, så konsekvenserna begränsar sig inte endast till Finland.

Vad innebär allt det här då för kommunikationen? Min tanke är att om man förenar en granskning av alkohol ur olika synvinklar med öppenhet, leder det till dialog. Dialogen i sin tur utvecklar alla som deltar i den och för det gemensamma temat framåt.

Det här är vad jag strävar efter i min kommunikation och i mitt dagliga arbete. Mitt mål är att kommunicera konstruktivt genom växelverkan, samtidigt öppet och med accepterande av fakta. De här faktorerna anser jag att utgör grunden för ansvarsfull kommunikation.

Ilari Ceder

Skribenten är Alkos kommunikationschef

Senaste #nofilter-blogginlägg