I idrott för barn och unga finns inte plats för alkohol

Vi vuxna är viktiga rollmodeller för flickor och pojkar och därför har vi ett stort ansvar för vår förening och vårt lags barn och unga.

Till idrotten hör segrar, förluster, glädje och sorg. Inom idrott kan vi uppleva olika känslor och visa dem på planen och vid kanten av planen. I stunder av vinst och glädje samt förlust och sorg visar vi alla våra känslor på vårt eget sätt. Men det som inte hör till juniorverksamhet med barn och ungdomar är alkohol. Vi vuxna har en viktig och betydande rollmodell för flickor och pojkar, och därför ska vi bära vårt ansvar.

Hur vuxna beter sig och dricker ser annorlunda ut ur ett barns synvinkel än ur en vuxens. Ganska få av oss kan sätta sig in i ett barns situation och få av oss förstår hur ett barn känner. Jag har då jag skriver denna text sökt uppgifter och skrivelser om alkoholbruk sett ur barnens ögon. Barnens egna skrivelser och erfarenheter är tuffa och får en vuxen man att fundera såväl på sitt eget beteende som på vad vi kan göra åt saken i idrottsföreningen. Det minsta vi kan göra är att diskutera saken och skapa för barnen ett område som är fritt från alkohol. Vi som verkar inom en idrottsförening kan erbjuda barnet stöd, som hjälper dem att klara sig från en vardag som är fylld av alkohol.

Allt för många minderåriga barn växer upp i en familj, där åtminstone den ena föräldern har problem med alkohol eller droger. Med vår egen verksamhet kan vi skapa för barn ett område, där barn kan leva utan alkohol. I idrott för barn och unga finns inte plats för alkohol.

Vuxnas drickande har en stor inverkan på barns attityder och på deras dryckesvanor som vuxna. Genom att visa ett alkoholfritt exempel påverkar vi också våra barns framtid. Var och en av oss vill det bästa och en bra framtid för våra barn. Vi vuxna har ett stort ansvar för barn och unga i vår förening och i vårt lag.

Fotboll är den gren som utövas mest i Finland med över 140 000 licensierade spelare och därför har vi alla vuxna som verkar inom fotboll också ett ansvar och också en möjlighet att visa barn och unga bra förebilder. Fotbollen har, liksom även andra idrottsgrenar, också utanför spelplanen ett stort ansvar för att stödja barns och ungas uppväxt.

På föreningsnivå utgår allt från föreningens värden, som ska synas i föreningens all dagliga verksamhet. Föreningen ska skapa tydliga förhållningsregler för föreningens samtliga evenemang. Varje lag ska diskutera såväl med spelare som funktionärer och föräldrar om tillvägagångssätten i det egna laget. Då man tillsammans diskuterat tillvägagångssätten och kommit överens om dem, är det lättare att tillämpa dem. Till träningar, matcher, turneringar eller andra evenemang hör inte alkoholbruk. Oavsett om det är en vuxens fritid eller semester, ska vi då vi deltar i lagets evenemang föregå med gott exempel.

Jag utmanar alla fotbollsföreningar i Finland att i sin förening diskutera om alkohol ingår i föreningens verksamhet och att samtidigt delta i Alkos och Olympiska kommitténs ansvarskampanj Lapsen Taakka (sv. Barnets börda) med hashtag #lapsentaakka.

Olli Tuominen

Ordförande/Kaarinan Pojat ry
Årets idrottsförening 2017

Senaste #nofilter-blogginlägg