Missbrukarmammor behöver stöd och inte skuldbeläggning

Moderskap och droger väcker många känslor och missbrukarmammor väcker lätt ogillande. Därför kan tröskeln att söka hjälp vara hög, även om hjälp till den blivande modern och barnet som föds är av största vikt.

Av gravida kvinnor är cirka sex procent drogberoende

"Babyn vänder sig i magen och jag gråter ännu mer. Varför kan jag inte sluta? Hur ska det gå för oss?"

I Finland är cirka 6 procent av alla blivande mödrar beroende av droger. Årligen föds 600–3 000 barn med alkoholskador. Det är viktigt att prata med alla blivande föräldrar om effekterna av alkohol under graviditeten, eftersom det inte finns någon trygg gräns för alkoholkonsumtion under graviditeten. Endast total nykterhet ger fostret en säker tillväxt och utveckling.

Hur garantera barnets rätt till säker tillväxt och utveckling redan i livmodern? Graviditetstiden och den tidiga barndom spelar en avgörande roll för hjärnans och barnets hela utveckling. För babyn i livmodern är det av avgörande betydelse att mamman tänker på barnet redan före födseln, så att hon med sina val kan skydda det.

Stöd och inte skuldbeläggning

"När jag upptäckte att jag var gravid, var mitt liv kaotiskt. Jag var ångestfylld och rädd och undrade om en sådan som jag kan tillåtas få barn."

Kvinnors droganvändning har öka under de senaste åren. Bland dem finns också gravida kvinnor och småbarnsmammor. Moderskap och missbruk är inte något man gärna kopplar samman.  Graviditet, moderskap och droger väcker mycket känslor och inställningen till missbrukare kan vara grym. Mödrar som använder droger betraktas lätt som dåliga mammor, oansvariga och moraliskt tvivelaktiga.

Ibland har det dock gått så att droger har fått överhanden i moderns liv. Istället för att skuldbeläggas behöver missbrukarmammor bemötas respektfullt, få stöd i sin graviditet och för att bli drogfria och ges hopp om att de klarar sig.

Graviditet och ett barns födelse är en ny möjlighet för många mödrar att förändra sitt liv och att bryta sig loss från missbruket. Det krävs dock starkt stöd för denna förändring. Varje mamma borde få en möjlighet att komma till rehabilitering.

Att bli förälder kan motivera till nykterhet

“Jag sökte hjälp, berättade om min situation, jag och babyn fick komma till ett Pidä kiinni-mödrahem. Det lugnade min rastlöshet.”

Varje mor och förälder hoppas att barnet som föds ska vara friskt. Verkligheten motsvarar dock inte alltid de bilder som man skapat sig av föräldraskapet. Mammor med missbruksproblem har många ackumulerade problem och trauman i sin bakgrund, som påverkar moderskapet och avvänjningen. Men barnet kan inte vänta, utan behöver en drogfri växt- och utvecklingsmiljö från graviditetens första stund.

Graviditetstiden är en speciell möjlighet att rehabiliteras och ändra sitt liv, men det kräver rätt slags stöd. Mödrahemmen och öppenvårdsenheterna inom vårdsystemet Pidä kiinni® (på finska) ger lyckad vård och rehabilitering för gravida mödrar och barnfamiljer med missbruksproblem. Att hitta sin föräldraroll motiverar till nykterhet och kan ge livet en ny riktning.

Livets trumfkort fördelas redan i livmodern!

Niina Kokko

Författaren är sakkunnig på barnorienterat missbruksarbete vid Förbundet för mödra- och skyddshem. Författaren vill minska stigmatiseringen av drogmissbruk och uppmuntra varje person att söka hjälp.

Artikelbild: 123RF

Senaste #nofilter-blogginlägg