Tilaus- ja toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille

Lue tilaus- ja toimitusehtoja Alko Oy:n verkkokaupasta alla. Täältä löydät tilaus- ja toimitusehdot yritysasiakkaille.

ALKO OY:N TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

1 Yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät Alko Oy:n (”Alko”) Alko.fi-verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) ja Alko-mobiilisovelluksen (”Palvelu”) välityksellä tilattavien Tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot. Tuotteiden myyntiin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä.

Tilatessaan tuotteita Palvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. Alko pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat Alkon internetsivuilla.

2 Määritelmät

Kuluttaja-asiakas tai Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää, 18 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, joka tilaa Tuotteita yksityiseen käyttöönsä.

Mieto alkoholituote tarkoittaa alkoholituotetta, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Tuote tarkoittaa kaikkia Alkon myymiä tuotteita.

3 Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

Yleistä tilaamisesta

Tuotteita tilaavien Asiakkaiden tulee olla täysi-ikäisiä. Alko myy Mietoja alkoholituotteita vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille ja Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita vähintään 20 vuotta täyttäneille henkilöille.

Asiakas vastaa Alkolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Alko ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Alkolla on oikeus poistaa Asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää Palvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. Alko pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaalle.

Kunkin Tuotteen tai palvelun pääominaisuudet ja hinta ilmoitetaan tuotesivulla. Tuotteen sisältämät allergeenit käyvät ilmi tuotteen etiketistä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös Tuotteen saatavuus ja saatavuuteen mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Mikäli tilatun Tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Alko ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

Alko ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Palvelusta johtuvasta syystä. Alko ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta tai mellakasta, Alkosta riippumattomasta häiriöstä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttamasta keskeytyksestä tai työtaistelutoimesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Alkon keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Tuotteiden tilaaminen verkkokaupasta

Asiakas voi tehdä tuotteiden tilauksen Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen.

Alko pidättää oikeuden asettaa tilattavien Tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. Tuotekohtaiset ostorajoitukset tai erikoisehdot tuotteisiin liittyen ovat nähtävissä tuotekortilla tuotetta tilattaessa.

Erikoistilaukset

Rekisteröitynyt asiakas voi tehdä tiedustelun Alkon valikoiman ulkopuolisista tuotteista kirjautumalla Alko.fi-sivulle ja täyttämällä siellä olevan sähköisen erikoistilauslomakkeen. Jos tuotetta on saatavilla, edellyttää erikoistilauksen tekeminen asiakkaalta ostositoumusta. Erikoistilauksilla ei ole palautusoikeutta ja ne voivat sisältää ennakkomaksun.

4 Maksutavat

Asiakas maksaa tilatut Tuotteet tilauksen yhteydessä Alkon hyväksymillä maksutavoilla.

Alko pidättää oikeuden asettaa rajoituksia kokonaistilauksen arvoon, jotka riippuvat valitusta maksutavasta.

Verkkokauppatilaukset

Maksaminen tapahtuu SSL-salatulla maksulomakkeella. Käytössä olevat maksutavat: maksukortit, verkkopankit ja mobiilimaksu.

Maksukortit (VISA, Mastercard, American Express): maksukorttien tiedot toimitetaan suojatulla yhteydellä maksukortin välittäjälle. Korttitietoja ei tallenneta Alkon omiin järjestelmiin.

Verkkopankit (Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Handelsbanken, Säästöpankki, Ålandsbanken, S-Pankki, Aktia, POP Pankki, Oma Säästöpankki): asiakas ohjautuu automaattisesti pankin maksupalveluun ja tilaus maksetaan suoraan asiakkaan omalta tililtä.

Mobiilimaksu (MobilePay, Siirto): mobiilimaksaminen vaatii etukäteen sovelluksen lataamisen ja käyttöönoton.

MobilePayn ehdot: https://mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

OP:n yleiset maksuehdot: https://www.op.fi/tac?did=Hemak0000002717&cs=7f653641d3fb31069e9e2eb71e9f141460575b214e26ed07a802a3c54e87b77a

Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla: https://www.nordea.fi/Images/146-173247/siirto-ehdot-fi.pdf

Siirto-palvelun käyttöehdot S-Pankilla: https://dokumentit.s-pankki.fi/tiedostot/siirto-ehdot-fi

Verkkokauppatilaukset myymälässä

Myymälässä myyjän avustuksella tehtävät verkkokauppatilaukset maksetaan tilauksen yhteydessä mobiilimaksuna tai maksuna kassaan.

Mobiilimaksut (palvelutarjoajien tarkemmat ehdot yllä): MobilePay, Siirto

Maksu kassaan: maksukortit (Visa Electron, Visa, Mastercard, Eurocard, American Express), mobiilmaksut (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, CityPay), käteinen.

5 Toimitus

Toimitus Alkon myymälään tai noutopisteeseen

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostamista. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa. Alko toimittaa Tuotteet Asiakkaan kanssa ennalta sovittuun Alkon myymälään tai noutopisteeseen. Tuotteita voidaan luovuttaa Asiakkaille vain Alkon myymälöiden aukioloaikoina.

Asiakkaan tulee noutaa tilaamansa Tuotteet myymälästä/noutopisteestä 10 päivän kuluessa saapumisilmoituksesta. Mikäli Kuluttaja-asiakas ei nouda tilaamiansa Tuotteita edellä mainituissa ajoissa, Alko voi halutessaan katsoa Kuluttaja-asiakkaan käyttäneen jäljempänä kohdassa 6 kuvattua peruuttamisoikeuttaan, jonka jälkeen Alko palauttaa tuotteista maksetun hinnan Kuluttaja-asiakkaalle kohdassa 6 kuvatun mukaisesti.

Tilauksen luovuttaminen

Tilaus voidaan luovuttaa vain tilausvahvistusta vastaan ja Vastaanottavan henkilön tulee täyttää näiden ehtojen sekä muut lain edellyttämät luovutuksen edellytykset.

Tilatut Tuotteet luovutetaan Asiakkaalle edellyttäen, että:

  • Mietoja alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 18 vuotta; Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 20 vuotta;

  • asianomainen ei käyttäydy häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; tai

  • ei ole perusteltua syytä olettaa alkoholijuoman luvatonta luovuttamista tai välittämistä. Mikäli alkoholijuomia kuljetetaan palkkiota vastaan (esim. kuljetusyritykset tai taksi) on kyse lainvastaisesta välittämisestä.

  • jos vastaanottaja on toinen henkilö kuin tilaaja, luovutetaan tilaus vain tilausvahvistusta vastaan.

Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan luovutuksen yhteydessä ja Alko tallentaa henkilön nimen väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyn ja selvittämisen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Päätäntävalta Tuotteiden luovuttamisesta on aina Tuotteet luovuttavan Alkon myymälän tai noutopisteen henkilökunnalla.

6 Peruuttamis- ja palautusoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus. Kuluttaja-asiakkaan on tehtävä Alkolle peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottohetkestä ja Tuote on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttamisohje ja käytettävissä oleva peruuttamislomake on toimitettu tilausvahvistuksen yhteydessä. Pelkkä Tuotteen palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä, vaan Kuluttaja-asiakkaan on myös tehtävä erillinen peruuttamista koskeva ilmoitus. Mikäli Kuluttaja-asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tulostaa lomaketta, voi lomaketta pyytää ottamalla yhteyttä Alkon asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakkaan on lisäksi esitettävä palautuksen yhteydessä tilausvahvistus/kuitti ostoksestaan. Kuluttaja-asiakas voi palauttaa Tuotteet tuomalla ne Alkon myymälään. Tuotteita ei voi palauttaa noutopisteeseen. Kuluttaja-asiakas voi jättää palautettavat Tuotteet myös postin kuljetettavaksi. Tuotteet on tällöin pakattava huolella, jotta ne eivät vahingoitu tai mene rikki. Kuluttaja-asiakas vastaa Tuotteiden palautuskustannuksista, kuten pakkaus- ja lähetyskustannuksista.

Kuluttaja-asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa Tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, sillä muussa tapauksessa Kuluttaja-asiakas menettää palauttamisoikeutensa. Palautettavan Tuotteen tulee olla myyntikuntoinen ja alkuperäisen myyntipakkauksen siisti ja täydellinen. Avattua Tuotetta ei voi palauttaa. Kuluttaja-asiakkaan on palautettava Tuotteet alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Pahvisen kuljetuspakkauksen voi avata.

Asianmukaisesti palautettujen Tuotteiden hinta maksetaan Kuluttajalle takaisin viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Kuluttaja-asiakas on tehnyt peruuttamisilmoituksen ja palauttanut Tuotteet Alkolle. Mikäli Kuluttaja-asiakas palauttaa vain osan tilauksesta, ei toimituskuluja palauteta. Rahat palautetaan samalla maksutavalla, jota Kuluttaja-asiakas käytti tilauksen tekemisen yhteydessä.

Mikäli Kuluttaja-asiakas peruuttaa Tuotteiden tilauksen antamalla nimenomaisen peruuttamisilmoituksen tai jättämällä Tuotteet noutamatta, on Alkolla oikeus harkintansa mukaan joko vapauttaa kyseiset Tuotteet myyntiin tai tarvittaessa tuhota Tuotteet.

7 Virheilmoitukset ja vastuunrajoitus

Alkolla on Tuotteissa ja toimituksessa olevista virheistä kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu. Kuluttaja-asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Alkolle kohtuullisessa ajassa, jotta Alkolla on mahdollisuus korjata mahdollinen virhe tai hyvittää se muutoin. Asiakkaan tulee toimittaa virheellinen Tuote Alkon myymälään. Toimituksessa olevasta virheestä ilmoittaessaan Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen/kuitin tekemästään tilauksesta. Reklamaatioita ei käsitellä Alkon noutopisteissä. Alko korvaa virheellisen Tuotteen tai hyvittää sen muutoin.

Virheilmoitukset tulee laatia kirjallisena. Ainoastaan kirjalliset virheilmoitukset käsitellään. Virheilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@alko.fi tai postitse osoitteeseen Alko Oy, asiakaspalvelu PL 99, 00101 Helsinki.

Ellei kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä muuta seuraa, Alko ei vastaa mistään Kuluttaja-asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja Alkon vastuu Kuluttaja-asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien Tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

8 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Alkon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Alkon internetsivuilla.

9 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Alkon ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyys Kuluttaja-asiakkaan kotipaikan tuomiopiirin yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus viedä näistä ehdoista syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Kuluttaja-asiakas voi halutessaan käynnistää erimielisyyden ratkaisun myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta (http://ec.europa.eu/odr). Asiointi ODR-foorumilla edellyttää Alkon sähköpostiosoitetta, joka on asiakaspalvelu@alko.fi.

10 Alkon yhteystiedot

Alkon päätoimipaikan osoite on:

Alko Oy, PL 99 00101 Helsinki

Alkon asiakaspalvelun yhteystiedot:

Sähköposti: asiakaspalvelu@alko.fi

Puhelinnumero: 020 692 771 (ppm/pvm)Arkistoidut tilaus- ja toimitusehdot:
Tilaus- ja toimitusehdot - voimassa 26.8.2022 asti