Tilaus- ja toimitusehdot yritysasiakkaille

Lue tilaus- ja toimitusehtoja Alko Oy:n verkkokaupasta alla. Täältä löydät tilaus- ja toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille.

ALKO OY:N TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

1 Yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät Alko Oy:n (”Alko”) Alko.fi-verkkokauppapalvelun (”Palvelu”), Alko-mobiilisovelluksen (”Palvelu”) ja asiakaspalvelukeskuksen välityksellä tilattavien Tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot.

Tilatessaan tuotteita Palvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. Alko pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat Alkon internetsivuilla.

2 Määritelmät

Asiakas tarkoittaa Alkon yritysasiakkaana Tuotteita tilaavaa oikeushenkilöä. Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus, jonka se syöttää Palveluun rekisteröityessään.

Mieto alkoholituote tarkoittaa alkoholituotetta, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Tuote tarkoittaa kaikkia Alkon myymiä tuotteita.

3 Tuotteiden tilaaminen

Yleistä tilaamisesta

Tuotteita tilaavien tulee olla täysi-ikäisiä. Alko myy Mietoja alkoholituotteita vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille ja Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita vähintään 20 vuotta täyttäneille henkilöille. 

Asiakas vastaa Alkolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Alko ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Alkolla on oikeus poistaa Asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää Palvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. Alko pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaille.

Kunkin Tuotteen tai palvelun pääominaisuudet ja hinta ilmoitetaan tuotesivulla. Tuotteen sisältämät allergeenit käyvät ilmi tuotteen etiketistä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös Tuotteen saatavuus ja saatavuuteen mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Mikäli tilatun Tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Alko ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

Alko ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Palvelusta johtuvasta syystä. Alko ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta tai mellakasta, Alkosta riippumattomasta häiriöstä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttamasta keskeytyksestä tai työtaistelutoimesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Alkon keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Tuotteiden tilaaminen verkkokaupasta

Asiakkaan tulee rekisteröityä päästäkseen Palveluun ja tehdäkseen tilauksia verkkokaupassa. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen. Tilaukseen ei voi tämän jälkeen tehdä muutoksia.

Alko pidättää oikeuden asettaa tilattavien Tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. Tuotekohtaiset ostorajoitukset tai erikoisehdot tuotteisiin liittyen ovat nähtävissä tuotekortilla tuotetta tilattaessa.

Tuotteiden tilaaminen asiakaspalvelukeskuksen kautta

Asiakas voi tehdä tilauksen asiakaspalvelukeskuksen kautta täyttämällä tilauslomakkeen ja lähettämällä sen sähköpostitse Alkon asiakaspalveluun asiakaspalvelu@alko.fi. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen. Tilaukseen ei voi tämän jälkeen tehdä muutoksia.

Tuotteiden tilaaminen anniskelulupanumerolla

Mikäli Asiakas tilaa tuotteita anniskeluun, tulee Asiakkaan ilmoittaa anniskelulupanumeronsa ja lupaan liittyvä anniskelupaikka. Tuotteet toimitetaan luvan laajuudessa ja vain lupaa vastaavaan osoitteeseen.

4 Maksutavat

Asiakas maksaa tilatut Tuotteet tilauksen yhteydessä Alkon hyväksymillä maksutavoilla.

Alko pidättää oikeuden asettaa rajoituksia kokonaistilauksen arvoon, jotka riippuvat valitusta maksutavasta.

Verkkokauppatilaukset

Maksaminen tapahtuu SSL-salatulla maksulomakkeella. Käytössä olevat maksutavat: maksukortit, verkkopankit, mobiilimaksu ja yrityslaskutus.

Maksukortit (VISA, Mastercard, American Express): maksukorttien tiedot toimitetaan suojatulla yhteydellä maksukortin välittäjälle. Korttitietoja ei tallenneta Alkon omiin järjestelmiin.

Verkkopankit (Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Handelsbanken, Säästöpankki, Ålandsbanken, S-Pankki, Aktia, POP Pankki, Oma Säästöpankki): asiakas ohjautuu automaattisesti pankin maksupalveluun ja tilaus maksetaan suoraan asiakkaan omalta tililtä.

Mobiilimaksu (MobilePay, Siirto): mobiilimaksaminen vaatii etukäteen sovelluksen lataamisen ja käyttöönoton.

MobilePayn ehdot: https://mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

OP:n yleiset maksuehdot: https://www.op.fi/tac?did=Hemak0000002717&cs=7f653641d3fb31069e9e2eb71e9f141460575b214e26ed07a802a3c54e87b77a

Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla: https://www.nordea.fi/Images/146-173247/siirto-ehdot-fi.pdf

Siirto-palvelun käyttöehdot S-Pankilla: https://dokumentit.s-pankki.fi/tiedostot/siirto-ehdot-fi

Yrityslaskutus: Luotonantajana toimii Collector Bank markkinointinimeltään Walley. Laskutuspalvelun käyttäjähallinta tapahtuu Enterpayssa. Laskuun lisätään hinnastonmukainen Alkon veloittama käsittelykulu. Kun asiakas hyväksyy maksun, hyväksyy hän samalla luotonantajan ehdot.

Walleyn ehdot: https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_B2B_FI.pdf

Tilaukset asiakaspalvelukeskuksen kautta

Asiakkaalle toimitetaan sähköpostilla maksulinkki, josta voi valita käytössä olevista maksutavoista.

Maksukortit: VISA, Mastercard, American Express

Verkkopankit: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Handelsbanken, Säästöpankki, Ålandsbanken, S-Pankki, Aktia, POP Pankki, Oma Säästöpankki

Mobiilimaksu (palveluntarjoajien tarkemmat ehdot yllä): MobilePay, Siirto.

5 Toimitus

Toimitus Alkon myymälään, noutopisteeseen tai kuljetuksella

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostamista. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa. Alko toimittaa Tuotteet Asiakkaan kanssa ennalta sovittuun Alkon myymälään tai noutopisteeseen. Tuotteita voidaan luovuttaa Asiakkaille vain Alkon myymälöiden aukioloaikoina.

Asiakkaan tulee noutaa tilaamansa Tuotteet 10 päivän kuluessa saapumisilmoituksesta. Mikäli Asiakas ei nouda tuotteita 10 päivän kuluessa tai Tuotteita ei saada kuljetuksen yhteydessä luovutettua, Alkolla on oikeus veloittaa Tuotteet sekä niitä koskeva käsittelymaksu. Alkolla on harkintansa mukaan oikeus vapauttaa noutamattomat Tuotteet myyntiin tai tarvittaessa tuhota Tuotteet.

Asiakkaiden on mahdollista tilata Tuotteille kuljetus ilmoittamaansa osoitteeseen Manner-Suomessa. Alko ei toimita tuotteita yksityisiin kotiosoitteisiin ellei Asiakkaan virallinen osoite sijaitse siellä. Alkon kuljetusyhteistyökumppani toimittaa Tuotteet Asiakkaan ilmoittaman osoitteen mukaisesti sisäänkäyntikerrokseen arkipäivisin Alkon aukioloaikojen puitteissa. Kuljetuspalvelu ei sisällä Tuotteiden kantamista alempaan tai ylempään kerrokseen.

Alkolla on oikeus periä käsittelymaksu, joka vastaa aiheutuneita kustannuksia niistä tilauksista, joita ei ole vastaanotettu noutopaikasta tai saatu luovutettua kuljetuksen yhteydessä.

Tilauksen luovuttaminen

Tilaus voidaan luovuttaa vain tilausvahvistusta vastaan ja vastaanottavan henkilön tulee täyttää näiden ehtojen sekä muut lain edellyttämät luovutuksen edellytykset.

Tilatut Tuotteet luovutetaan Asiakkaalle edellyttäen, että:

  • Mietoja alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 18 vuotta; Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 20 vuotta;

  • asianomainen ei käyttäydy häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; tai

  • ei ole aihetta olettaa alkoholituotteen väärinkäyttöä tai sen luvatonta luovuttamista tai välittämistä. Mikäli alkoholijuomia kuljetetaan palkkiota vastaan (esim. kuljetusyritykset tai taksi) on kyse lainvastaisesta välittämisestä.

Asiakkaan henkilön henkilöllisyys tarkastetaan luovutuksen yhteydessä ja Alko tallentaa henkilön nimen väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyn ja selvittämisen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Päätäntävalta Tuotteiden luovuttamisesta on aina Tuotteet luovuttavan Alkon myymälän tai noutopisteen henkilökunnalla tai Tuotteet kuljettavan yrityksen edustajalla.

Tuotteiden palauttaminen

Tilatuilla ja maksetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

6 Virheilmoitukset ja vastuunrajoitus

Asiakkaan tulee ilmoittaa Tuotteessa tai toimituksessa olevasta virheestä Alkolle viipymättä Tuotteen vastaanotettuaan ja toimittaa virheellinen Tuote Alkon myymälään. Toimituksessa olevasta virheestä ilmoittaessaan Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen/kuitin tekemästään tilauksesta. Reklamaatioita ei käsitellä Alkon noutopisteissä. Alko korvaa virheellisen Tuotteen tai hyvittää sen muutoin.

Virheilmoitukset tulee laatia kirjallisena. Ainoastaan kirjalliset virheilmoitukset käsitellään. Virheilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@alko.fi tai postitse osoitteeseen Alko Oy, asiakaspalvelu PL33, 00181 Helsinki.

Alko ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja Alkon vastuu Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien Tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

7 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Alkon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Alkon internetsivuilla.

8 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Alkon ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

9 Alkon yhteystiedot

Alkon päätoimipaikan osoite on:

Alko Oy, PL 99 00101 Helsinki

Alkon asiakaspalvelun yhteystiedot:

Sähköposti: asiakaspalvelu@alko.fi

Puhelinnumero: 020 692 771 (ppm/pvm)


Arkistoidut tilaus- ja toimitusehdot:

Arkistoitu tilaus- ja toimitusehdot - voimassa 26.8.2022