Ei tippa, vaan tapa

Alkoholinkäytöllä on vaikutuksia henkilön omaan terveyteen sekä läheisten hyvinvointiin. Omaa alkoholinkäyttöä kannattaa pohtia etenkin silloin, kun tilanteessa on läsnä lapsia.

Alkoholinkäytöllä on vaikutuksia niin omaan terveyteen, mutta myös ympäröivien ihmisten, perheen ja työkavereiden, hyvinvointiin. Ainakin 560 000 alkoholin käyttäjällä Suomessa on kohtalainen tai korkea pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Lisäksi lähes puoli miljoona suomalaista on kokenut vakavia vaikutuksia läheisen alkoholinkäytöstä. (Lähde: Näin suomi juo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Ei tippa, vaan tapa -vastuullisuusteemalla haluamme herättää keskustelua alkoholinkäyttöön liittyvistä tavoista ja tilanteista. Nautitaan vastuullisesti.