Alkoholin haitat ja alkoholisairaudet

Alkoholin haitat ja alkoholisairaudet eivät kosketa pelkästään suurkuluttajia, vaan terveyshaittoja voi syntyä myös alkoholin kohtuukäytöstä. Sairauksien lisäksi alkoholi altistaa vyötärölihavuudelle ja voi heikentää hedelmällisyyttä. Jatkuva ja runsas alkoholinkäyttö voi altistaa alkoholiriippuvuudelle eli alkoholismille.

Alkoholiriippuvuus eli alkoholismi on aivojen sairaus

Jatkuva ja runsas alkoholinkäyttö voi altistaa alkoholiriippuvuudelle eli alkoholismille. Myös perinnölliset tekijät lisäävät riskiä alkoholismiin.

Alkoholismi on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulevat riippuvaiseksi alkoholista. Alkoholin hallitsematonta suurkulutusta ja alkoholiriippuvuutta voidaan pitää aivojen sairautena, sillä aivot ovat menettäneet kyvyn säädellä alkoholinkäyttöä. Alkoholismiin liittyy usein kasvanut toleranssi alkoholin humalluttavaan vaikutukseen sekä eriasteiset vieroitusoireet juomisen lopettamisen jälkeen.

Lue lisää ja hanki apua alkoholin käytön vähentämiseen ja lopettamiseen.

Alkoholi häiritsee maksan toimintaa – riskinä rasvamaksa ja maksakirroosi

Alkoholin aiheuttamia maksasairauksia ovat rasvamaksa, maksatulehdus (hepatiitti) ja maksakirroosi.

Palaessaan maksassa alkoholi muuttaa sen aineenvaihduntaa, jonka vuoksi esimerkiksi ravintoaineiden hyödyntäminen häiriintyy. Ravinnosta saatavien rasvahappojen palaminen estyy ja maksaan alkaa kerääntyä rasvaa. Alkoholin poistuttua elimistöstä maksaan muodostunut rasva häviää. Jos alkoholia nautitaan jatkuvasti, maksaan kerääntynyt rasva ei poistu ja seurauksena muodostuu rasvamaksa. Hoitamattomana se saattaa johtaa maksatulehdukseen. Pitkittynyt tulehdus taas voi johtaa maksakirroosiin. Kirroosi on parantumaton, sillä tuhoutunut maksakudos ei uusiudu.

Haimatulehdus aiheutuu useimmiten alkoholinkäytöstä

Haimatulehdus syntyy, kun ruoansulatusentsyymejä valmistavat solut toimivat epänormaalisti ja entsyymit aktivoituvat jo haiman sisällä. Entsyymejä vapautuu haimaa ympäröiviin kudoksiin ja haiman solujen väliseen tilaan aiheuttaen tulehduksen.

Suomessa todetuista kymmenestä haimatulehduksesta seitsemän on runsaan alkoholinkäytön aiheuttamia. Toistuvat tulehdukset voivat aiheuttaa pitkittyneen eli kroonisen haimatulehduksen. Kun haiman toiminta heikkenee ja insuliinituotanto vähenee, voi seurauksena olla diabetes.

Alkoholi lisää sydän- ja verisuonisairauksia

Runsas alkoholikäyttö aiheuttaa haittaa sydämen ja verisuonten terveydelle. Alkoholi kohottaa verenpainetta ja altistaa sydämen rytmihäiriöille. Pitkäaikainen ja säännöllinen alkoholinkäyttö voi vaurioittaa sydänlihasta, jonka seurauksena voi olla sydänlihassairaus tai sydämen vajaatoiminta. Alkoholi saattaa myös heikentää sydän- ja verenpainelääkkeiden tehoa. Lue lisää alkoholin vaikutuksista lääkkeisiin.

Alkoholi kasvattaa syöpäriskiä

Alkoholinkäytöllä on todettu olevan yhteys moniin eri syöpiin. Riski lisääntyy suhteessa elämän aikana juotuun alkoholimäärään. Keskeisenä tekijänä pidetään alkoholin asetaldehydia. Alkoholin sisältämä etanoli muuttuu elimistössä asetaldehydiksi. Se on myrkyllinen kemikaali, joka vahingoittaa DNA:ta ja estää soluja korjaamasta vahinkoja. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut asetaldehydin ja alkoholin eli etanolin syöpävaaralliseksi aineeksi.

Tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö ovat suurimmat suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpää aiheuttavat tekijät.

Alkoholi vahingoittaa maksan soluja ja lisää riskiä maksakirroosiin. Maksakirroosi taas puolestaan on maksasyövän suurin riskitekijä.

Alkoholi lisää miesten paksusuolen syövän riskiä. Todennäköisesti riski kasvaa myös naisilla, mutta tulokset eivät ole yhtä selviä kuin miehillä.

Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä. Tärkeimmät rintasyövän riskitekijät liittyvät hormonaalisiin tekijöihin. Myös ylipaino saattaa lisätä riskiä rintasyöpään. Näiden tekijöiden lisäksi alkoholi lisää rintasyövän riskiä. Riski sairastumiseen kasvaa samassa suhteessa alkoholinkulutuksen kanssa.

Alkoholi lisää vyötärölihavuutta

Vyötärölihavuudessa rasva kertyy tavallista enemmän keskivartaloon, vatsaontelon sisään elinten väliin ja maksan sisälle. Vyötärölihavuuteen liittyy yleensä myös riski rasvamaksan syntymiseen. Lue lisää rasvamaksasta artikkelin kohdassa alkoholi häiritsee maksan toimintaa. Tutkimusten mukaan runsaasti alkoholia nauttivilla on enemmän vatsaontelon sisäistä rasvaa kuin alkoholin kohtuukäyttäjillä. Keskivartalolihavuus, kuten ylipaino yleensäkin, saattaa nostaa verenpainetta ja altistaa diabetekselle.

Alkoholi heikentää hedelmällisyyttä

Alkoholin käytöllä on vaikutuksia hedelmällisyyteen. Tutkimusten mukaan jo pienetkin alkoholimäärät voivat vaikuttaa miehillä siittiöiden määrään. Runsas alkoholinkäyttö heikentää myös naisilla hedemällisyyttä.

Turvallisinta on lopettaa alkoholin käyttö jo raskautta suunnitellessa, sillä alkuraskautta ei yleensä huomaa ja alkoholilla voi olla haitallisia vaikutuksia sikiön kehitykseen jo raskauden alkuvaiheessa. Lue lisää alkoholista ja raskaudesta.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Munuais- ja maksaliitto
Sydänliitto

Syöpäjärjestöt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos