Alkoholin haitat ja alkoholisairaudet

Alkoholin haitat ja alkoholisairaudet eivät kosketa pelkästään suurkuluttajia, vaan terveyshaittoja voi syntyä myös alkoholin kohtuukäytöstä. Sairauksien lisäksi alkoholi altistaa vyötärölihavuudelle ja voi heikentää hedelmällisyyttä. Jatkuva ja runsas alkoholinkäyttö voi altistaa alkoholiriippuvuudelle eli alkoholismille. Lisäksi alkoholi kasvattaa onnettomuus- ja tapaturmariskiä.

Alkoholin aiheuttamat akuutit haitat

Alkoholin käyttöön liittyviä akuutteja haittoja ja riskejä ovat esimerkiksi kasvanut vaara onnettomuuksiin ja tapaturmiin, liiallisen humalatilan aiheuttama mahdollinen alkoholimyrkytys sekä lisääntynyt väkivallanriski. Alkoholin ongelmakäyttöön liittyy myös moninkertainen itsemurhariski.

Alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa. Kuolemaan johtavista tapaturmista joka kolmas sattuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Puolet näistä tapaturmaisista kuolemista on alkoholimyrkytyksiä ja puolet muita tapaturmia. Miehillä riski alkoholin aiheuttamiin tapaturmiin on huomattavasti naisia korkeampi. Ikäryhmistä eniten alkoholitapaturmakuolemia sattuu 55–69-vuotiaille.

Nuoret ovat alkoholimyrkytyksen riskiryhmää, sillä omat rajat tunnetaan huonosti. Kuolemaan johtaneita alkoholimyrkytyksiä tapahtuu kuitenkin nuorille, alle 30-vuotiaille, hyvin harvoin. Suurin osa alkoholimyrkytyskuolemista tapahtuu 50–64-vuotiaille. Lue lisää alkoholimyrkytyksestä.

Alkoholi lisää merkittävästi riskiä väkivaltaan. Humala ja etenkin pitkäaikainen alkoholinkäyttö hämärtää suhteellisuudentajua sekä heikentää kykyä havainnoida toisten käyttäytymistä ja puheita. Nämä tekijät lisäävät läheisiin kohdistuvien väkivallantekojen riskiä.

Alkoholin aiheuttamat sairaudet

Alkoholismissa mieli ja keho tulevat riippuvaiseksi alkoholista

Alkoholismissa eli alkoholiriippuvuudessa mieli ja elimistö tulevat riippuvaiseksi alkoholista. Korkea alkoholin sietokyky, vaikeus havaita oma humaltuminen sekä säännöllinen alkoholin käyttö lisäävät riskiä alkoholiriippuvuuden kehittymiseen. Vakavat alkoholin vieroitusoireet ovat lähes aina merkki alkoholismista. Lue lisää alkoholiriippuvuudesta.

Alkoholi häiritsee maksan toimintaa

Maksakirroosi on vakava sairaus, jossa maksa arpeutuu, kun maksakudos korvautuu sidekudoksella. Suomalaisten kuolleisuus maksasairauksiin ja maksakirroosiin on Euroopan suurimpia. Suurin syy maksakirroosin syntyyn on alkoholin riskikäyttö. Lue lisää maksakirroosista.

Haimatulehdus aiheutuu useimmiten alkoholinkäytöstä

Haimatulehdus syntyy, kun ruoansulatusentsyymejä valmistavat solut toimivat epänormaalisti ja entsyymit aktivoituvat jo haiman sisällä. Entsyymejä vapautuu haimaa ympäröiviin kudoksiin ja haiman solujen väliseen tilaan aiheuttaen tulehduksen.

Suomessa todetuista kymmenestä haimatulehduksesta seitsemän on runsaan alkoholinkäytön aiheuttamia. Toistuvat tulehdukset voivat aiheuttaa pitkittyneen eli kroonisen haimatulehduksen. Kun haiman toiminta heikkenee ja insuliinituotanto vähenee, voi seurauksena olla diabetes.

Alkoholi lisää sydän- ja verisuonisairauksia

Runsas alkoholikäyttö aiheuttaa haittaa sydämen ja verisuonten terveydelle. Alkoholi kohottaa verenpainetta ja altistaa sydämen rytmihäiriöille. Pitkäaikainen ja säännöllinen alkoholinkäyttö voi vaurioittaa sydänlihasta, jonka seurauksena voi olla sydänlihassairaus tai sydämen vajaatoiminta. Alkoholi saattaa myös heikentää sydän- ja verenpainelääkkeiden tehoa. Lue lisää alkoholin vaikutuksista lääkkeisiin.

Alkoholi kasvattaa syöpäriskiä

Alkoholinkäytöllä on todettu olevan yhteys moniin eri syöpiin. Riski lisääntyy suhteessa elämän aikana juotuun alkoholimäärään. Keskeisenä tekijänä pidetään alkoholin asetaldehydia. Alkoholin sisältämä etanoli muuttuu elimistössä asetaldehydiksi. Se on myrkyllinen kemikaali, joka vahingoittaa DNA:ta ja estää soluja korjaamasta vahinkoja. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut asetaldehydin ja alkoholin eli etanolin syöpävaaralliseksi aineeksi.

Tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö ovat suurimmat suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpää aiheuttavat tekijät.

Alkoholi vahingoittaa maksan soluja ja lisää riskiä maksakirroosiin. Maksakirroosi taas puolestaan on maksasyövän suurin riskitekijä.

Alkoholi lisää miesten paksusuolen syövän riskiä. Todennäköisesti riski kasvaa myös naisilla, mutta tulokset eivät ole yhtä selviä kuin miehillä.

Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä. Tärkeimmät rintasyövän riskitekijät liittyvät hormonaalisiin tekijöihin. Myös ylipaino saattaa lisätä riskiä rintasyöpään. Näiden tekijöiden lisäksi alkoholi lisää rintasyövän riskiä. Riski sairastumiseen kasvaa samassa suhteessa alkoholinkulutuksen kanssa.

Alkoholi lisää vyötärölihavuutta

Vyötärölihavuudessa rasva kertyy tavallista enemmän keskivartaloon, vatsaontelon sisään elinten väliin ja maksan sisälle. Vyötärölihavuuteen liittyy yleensä myös riski rasvamaksan syntymiseen. Tutkimusten mukaan runsaasti alkoholia nauttivilla on enemmän vatsaontelon sisäistä rasvaa kuin alkoholin kohtuukäyttäjillä. Keskivartalolihavuus, kuten ylipaino yleensäkin, saattaa nostaa verenpainetta ja altistaa diabetekselle.

Alkoholi heikentää hedelmällisyyttä

Alkoholin käytöllä on vaikutuksia hedelmällisyyteen. Tutkimusten mukaan jo pienetkin alkoholimäärät voivat vaikuttaa miehillä siittiöiden määrään. Runsas alkoholinkäyttö heikentää myös naisilla hedemällisyyttä.

Turvallisinta on lopettaa alkoholin käyttö jo raskautta suunnitellessa, sillä alkuraskautta ei yleensä huomaa ja alkoholilla voi olla haitallisia vaikutuksia sikiön kehitykseen jo raskauden alkuvaiheessa. Lue lisää alkoholista ja raskaudesta.

Lähteet:
Duodecim Terveyskirjasto
Munuais- ja maksaliitto
Päihdelinkki
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sydänliitto
Syöpäjärjestöt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Artikkelin pääkuva: Folio Images