Alkoholinkäytöstä voi seurata akuutti alkoholimyrkytys

Alkoholi on elimistölle haitallinen aine, jonka myrkyllisyys riippuu useista muuttuvista tekijöistä, kuten juoman vahvuudesta, määrästä ja juomisen kestosta. Lisäksi henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat, kuten esimerkiksi sukupuoli, koko, geenit ja lääkitykset. Lieväksi myrkytystilaksi voidaan katsoa jo nousuhumalan oireet, mutta tavallisimmin alkoholimyrkytyksestä puhuttaessa tarkoitetaan voimakkaampaa humalatilaa, joka joskus vaatii hoitoa.

Nousuhumala on lievä myrkytystila

Myrkytyksellä tarkoitetaan aineen aiheuttamaa häiriötä elintoiminnoissa. Alkoholin tavallinen, joskus toivottukin seuraus, nousuhumala, on sekin jo alkava myrkytystila. Yleensä alkoholimyrkytyksellä tarkoitetaan kuitenkin tilaa, jossa elinhäiriöt ovat selvästi haittaavia.

Juotu etanoli imeytyy nopeasti mahasta verenkiertoon siirtyen siten aivoihin ja muihin elimiin. Vaikutus on huipussaan noin puolessa tunnissa ja juomisen jatkuessa humala voimistuu asteittain. Paastoaminen nopeuttaa alkoholin imeytymistä eli tyhjään vatsaan juotu alkoholi humalluttaa nopeammin. Myös hiilihapollisen juoman seassa nautittu alkoholi saattaa imeytyä nopeammin, sillä hiilidioksidi voi edistää vatsan tyhjentymistä.

Lievän alkoholimyrkytyksen eli nousuhumalan oireet, esimerkiksi ilo, rohkeus ja estojen väheneminen, koetaan veren ja aivojen etanolipitoisuuden noustessa usein miellyttäviksi. Etanolin ja sen aineenvaihduntatuotteiden arvellaan vaikuttavan moniin hermoston mielihyvää tuottaviin välittäjäainejärjestelmiin, esimerkiksi dopamiinijärjestelmään, ja samoin niiden tiedetään aiheuttavan riippuvuutta.

Myrkytystilan, eli humalan syventyessä on yhä vaikeampi keskittyä, liikkeet haparoivat, puheen tuottaminen vaikeutuu ja voi esiintyä sekavuutta sekä muistamattomuutta. Humalatilan käyttäytyminen on jonkin verran yksilöllistä: toinen saattaa vaikuttaa suhteellisen selvältä, kun taas toisen käytös on jo lievässä humalassa kuin eri ihmisen.

Akuutti alkoholimyrkytys voi olla kohtalokas

Vaikeassa myrkytystilassa keskushermosto lopulta sammuu tajuttomuuteen asti, jolloin ihminen ei enää ole kunnolla heräteltävissä. Etanolin suuret annokset lamaavat myös sydäntä ja hengitystä sekä heikentävät suun ja nielun lihasten toimintaa, jolloin esimerkiksi nukahtaminen huonoon asentoon tai oksentaminen sammuneena voi olla kohtalokasta. Humalatilan tiedetään altistavan myös pienemmille sekä jopa henkeä uhkaaville tapaturmille.

Alkoholimyrkytyksiä sattuu muillekin kuin alkoholia tarkoituksella nauttiville. Etanolia ja muita alkoholeja käytetään esimerkiksi liuottimina muun muassa kosmetiikassa, maaleissa sekä jäänesto- ja desinfektioaineena. Alkoholipitoiset nesteet, niin juotavaksi kuin kodin kemikaaleiksi tarkoitetut, on aina syytä pitää lasten ja muistisairaiden ulottumattomissa.

Älä jätä sammunutta – miten toimia vakavaa alkoholimyrkytystä epäillessä?

Jos henkilö ei herää kevyeen ravisteluun, aseta hänet kylkiasentoon hengitystie auki pitäen ja hälytä apua hätänumerosta 112. Jos henkilöllä on voimakkaita oireita, esimerkiksi sekavuutta, oksentelua, rintakipua tai ulkoisia vamman merkkejä, kuten haava, kuhmu tai mustelmia, tulee hänet toimittaa päivystykseen, vaikka hän olisikin heräteltävissä. Myös silloin, jos henkilön epäillään juoneen jotakin ei juotavaksi tarkoitettua alkoholituotetta, esimerkiksi tuulilasinpesunestettä tai pimeää viinaa, tulee hänet toimittaa kiireesti päivystykseen, sillä nämä myrkytykset ovat herkemmin henkeä uhkaavia. Jos kyseessä on ei juotavaksi tarkoitettu aine tai alkoholin lisäksi on kyse myös lääkemyrkytyksestä, kannattaa ottaa yhteys myös Myrkytystietokeskukseen, joka neuvoo ympäri vuorokauden (puhelinnumero 0800 147 111).

Alaikäisiltä alkoholin käyttö ja hallussapito on kielletty. Jos kuitenkin lapsi on juonut alkoholia, tulee hänet toimittaa päivystykseen, sillä alkoholi voi melko vähäisinäkin määrinä aiheuttaa pikkulapselle jopa hengenvaarallisen verensokerilaskun. Nuorilla alkoholin toistuva käyttö taas voi johtaa aikuisia herkemmin työmuistin, tarkkaavaisuuden ja kolmiulotteisen hahmotuskyvyn jopa pysyvään heikkenemiseen. Lue lisää, miksi alkoholi ei sovi nuorille.

Sairaalassa alkoholimyrkytyksen hoito on yleensä oireenmukaista, eli esimerkiksi tuetaan hengitystä ja verenkiertoa lääke- tai konehoidolla sekä korjataan neste- ja suolatasapainoa suonensisäisellä nestehoidolla. Jos alkoholia arvioidaan olevan yhä mahalaukussa, voidaan se imeä pois myrkytystilan pahenemisen estämiseksi.

Voiko akuuttia alkoholimyrkytystä ehkäistä?

Turvallista määrää akuutin alkoholimyrkytyksen ehkäisemiseksi ei ole. Alkoholi on Suomen yleisimmin käytetty päihdyttävä aine, jonka käytön tiedetään johtavan melko usein joko akuuttiin myrkytystilaan tai pysyviin terveyshaittoihin. Mikäli alkoholia käyttää, on suositeltavaa pysyä kohtuudessa, jolloin riski alkoholin pitkäaikaisiin haittoihin ja akuuttiin alkoholimyrkytykseen on pienempi.

Artikkelin kirjoittaja: Maria Kaista, Erikoislääkäri, HUS Akuutti, Myrkytystietokeskus ja Ensihoito

Artikkelin pääkuva: Folio Images