Alkoholi ei sovi nuorille

Alkoholin haittavaikutukset ovat nuorille samat kuin vanhemmillekin. Nuorten kehittyvät aivot ovat kuitenkin herkemmät alkoholille. Lisäksi kokemattomuus alkoholinkäytössä ja omien rajojen tuntemisessa voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Nuorelle alkoholinkäytöllä ei ole mitään myönteisiä terveysvaikutuksia.

Miksi nuoren ei kannata juoda alkoholia?

Nuoren kehittyvät aivot ovat aikuisen aivoja herkemmät alkoholin vaikutuksille. Alkoholi muuttaa aivojen hermosolujen kalvojen toimintaa ja lamauttaa aivoja aiheuttaen humalan tunteen. Nuorilla alkoholin runsas käyttö voi aiheuttaa esimerkiksi työmuistin, tarkkaavaisuuden ja avaruudellisen hahmotuskyvyn heikentymistä.

Varhainen alkoholille altistuminen lisää todennäköisyyttä alkoholiriippuvuuteen. Mitä nuorempana alkoholinkäytön aloittaa, sitä suuremmaksi riski riippuvuuden syntymiseen ja alkoholiin liittyviin haittavaikutuksiin kasvaa aikuisena.

Alkoholin haittavaikutukset ovat samoja nuorille kuin ne ovat aikuisellekin. Suomalaisilla nuorilla ja myös aikuisilla tapaturmat ovat yksi merkittävimmistä alkoholinkäyttöön liittyvistä yksittäisistä haittavaikutuksista. Alkoholilla on myös osansa monissa sairauksissa. Lue lisää alkoholin haitoista ja alkoholisairauksista.

Nuoret alkoholimyrkytyksen riskiryhmiä

Alkoholin vaikutukset nuoriin ovat moninkertaiset verrattuna aikuisiin, sillä kokematon nuori ei tiedä omia rajojaan. Nopeasti tai tyhjään vatsaan juotu alkoholi voi nostaa veren alkoholipitoisuuden hetkessä huomattavan korkeaksi. Alkoholimyrkytysten riskiryhmässä ovatkin erityisesti lapset ja nuoret, jotka ovat kokemattomuuttaan juoneet liikaa. Lue lisää alkoholimyrkytyksestä.

Nuorten alkoholinkäyttö alkaa usein sosiaalisesta paineesta

Nuorten alkoholinkäyttö, samoin kuin muiden päihteiden käyttö, alkaa usein ulkoisten tekijöiden kuten ystäväpiirin myötä. Sosiaalinen paine ei yleensä synny muiden painostuksesta, vaan enemmänkin nuoren kokemuksesta kuulua porukkaan, jossa muut juovat alkoholia.

Alkoholin kokeileminen voi olla nuorelle myös osa aikuistumisprosessia. Ystäväpiiri ja muu ympäristö, esimerkiksi sosiaalinen media, voivat luoda virheellisen kuvan siitä, millaisia kokemuksia nuorella tulisi olla tietyn ikäisenä.

Hyväksytyksi tulemisen tunne on nuorille hyvin tärkeää. Jos tunnetta ei koeta kotona, koulussa tai harrastusten parissa, voi nuori ajautua hakemaan hyväksyntää ryhmistä, joissa kulutetaan alkoholia tai muita päihteitä.

Lue lisää miten suhtautua nuoren juomiseen ja kuinka keskustella asiasta yhdessä.

Älä välitä alkoholia alaikäiselle

Alkoholilain mukaan alkoholijuomia ei saa välittää alaikäiselle. Joskus vanhemmat ajattelevat, että kotona nautittu alkoholi on keino kontrolloida nuoren alkoholin käyttöä kodin ulkopuolella. Todellisuudessa vanhemmat antavat viestin, että nuorten alkoholinkäyttö on sallittua. Nuorten kynnys käyttää alkoholia myös keskenään saattaa madaltua kotona nautitun alkoholin seurauksena.

Myös perheen muiden, jo täysi-ikäisten, nuorten kanssa kannattaa keskustella alkoholin välittämisestä alaikäiselle sekä alkoholin mahdollisista seurauksista alaikäisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Mikäli Alkon myyjälle herää epäilys alkoholin välittämisestä alaikäiselle, myyjä kieltäytyy myymästä. Lue lisää asioinnin pelisäännöistä.

Lähde: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Artikkelin pääkuva: Folio Images

Puhu alkoholista nuoren kanssa – pohtikaa yhdessä esimerkiksi:
  • Saako aikuinen käyttää alkoholia lapsen tai nuoren läsnä ollessa?
  • Millaisissa tilanteissa alkoholinkäyttö tai jonkun humalatila on ollut häiritsevää?
  • Millaisia vaikutuksia alkoholinkäytöllä on nuoren terveyteen ja elämään?
  • Mitä tehdä, jos joku julkaisee sosiaalisessa mediassa humalaisia kuvia itsestään tai muista?
  • Millaisilla sanoilla voi kieltäytyä kaverin tarjoamasta alkoholista?
  • Miten kertoa kaverille, ettei hänen kannattaisi juoda enempää?
  • Miten pitää toimia, jos kaveri sammuu?