Humalatila – näin alkoholi vaikuttaa aivoihin

Humaltuminen johtuu alkoholin lamauttavasta vaikutuksesta aivoihin. Toistuvan alkoholinkäytön seurauksena aivot tottuvat alkoholin lamauttavaan vaikutukseen ja toleranssi kasvaa.

Humalatila aiheutuu, kun alkoholi lamauttaa aivoja

Humala syntyy, kun alkoholi muuttaa aivojen hermosolujen kalvojen toimintaa ja lamauttaa aivoja. Mitä nopeammin alkoholia juo, sitä nopeammin alkoholinmäärä aivoissa kasvaa ja häiritsee aivojen toimintaa.

Alkoholipitoisuus veressä mitataan promilleina. Humalatilan vaikutukset riippuvat veren promillepitoisuudesta. Vaikutukset ovat henkilökohtaisia ja saattavat vaihdella suuresti.

Humalatilan vaiheet

  • Alle 0,5 promillea: Estot vähenevät ja itseluottamus sekä mielihyväntunne kasvavat. Samalla tarkkaavaisuus ja arvostelukyky heikkenevät ja kömpelyys lisääntyy.
  • 0,5-1 promillea: Kyky suoriutua tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä huonontuu, koska aivojen koordinaatiokyky heikkenee.
  • 1-2,5 promillea: Yli 1 promillen humalatilassa voi esiintyä pahoinvointia ja sekavuutta. Myös liikkeiden hallinta heikkenee entisestään.
  • 2,5-4 promillea: Humalatilan noustessa yli 2,5 promilleen puhe alkaa sammaltaa ja henkilö saattaa kokea näköhäiriöitä ja tajuttomuutta.
  • Yli 4 promillea: Hengitys hankaloituu, verensokeri laskee ja kehon lämmöntuotanto heikkenee.
  • Jos veren alkoholipitoisuus edelleen nousee, seurauksena voi olla hengenvaarallinen alkoholimyrkytys.

Humalatilan kääntyessä laskuun alkavat krapulan oireet. Lue lisää krapulan oireista.

Aivot tottuvat alkoholiin

Toistuvan alkoholinkäytön seurauksena elimistö sopeutuu alkoholiin. Toleranssin kasvaminen johtuu ennen kaikkea aivojen tottumisesta alkoholiin. Myös maksan kyky polttaa alkoholia lisääntyy toistaiseksi. Toistuvasti alkoholia käyttävä henkilö saattaakin vaikuttaa lähes selvältä ja suoriutua tehtävistä, jotka vastaavan alkoholimäärän nauttineelta, alkoholiin tottumattomalta henkilöltä, eivät onnistu. Lue lisää alkoholin palamisesta ja poistumisesta.

Alkoholin toistuvan käytön seurauksena voi olla alkoholiriippuvuuden kehittyminen eli alkoholismi. Lue lisää ja hanki apua alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen.

Hallitsemattoman alkoholinkäytön takia aivot ja myös muut elimet voivat altistua myös muille sairauksille alkoholismin lisäksi. Lue lisää alkoholin aiheuttamista sairauksista.

Lähde:
Duodecim Terveyskirjasto

Artikkelin pääkuva: Michael Discenza / Unsplash