#nofilter: Työolojen parantamisen pitkä tie

Sosiaalisen vastuun työtä tehdään yleisesti ns. riskimaa-arvioinnin pohjalta.

Alko tekee auditointeja viinin tuotantolaitosten lisäksi myös viiniviljelmillä. Auditointikäytäntömme mukaan auditoitavalle tuottajalle ja heitä edustavalle maahantuojalle ilmoitetaan noin puoli vuotta ennakkoon auditointisuunnitelmasta. Heitä myös autetaan monin eri tavoin tutustumaan BSCI:n vaatimuksiin, jotta heillä olisi mahdollisuus kehittää työolojaan eettisten periaatteiden mukaiseksi.

Vakavin auditoinneissamme esiin tullut asia, BSCI:n ns. nollatoleranssilöydös, koski työntekijöiden halventavaa kohtelua. Muita nollatoleranssirikkomuksia, kuten pakko- tai lapsityövoiman käyttöä, tai terveydelle tai turvallisuudelle välittömästi vaarallisia työoloja, ei ole löytynyt. Ajoitamme yleensä auditoinnit sadonkorjuun ajalle, koska silloin työvoiman tarve on suurin ja kausityöntekijöiden työolot ovat yhtä oleellinen osa auditoitavaa kokonaisuutta kuin vakituistenkin. Toteutamme jatkossa auditointeja myös kasvukaudella. Tällöin esimerkiksi viljelykemikaalien huolellinen käsittely ja työntekijän käytössä olevat suojavarusteet ovat oleellisia asioita.

Auditointitulosten valossa meidän on selvitettävä, onko periaatteiden noudattamatta jättämisessä kyse tiedon perille menemiseen ongelmista, aidosta resurssien puutteesta vai jostain muusta. Eri puolilla maapalloa tapahtuvassa tuotannon työolojen parantamisessa on vielä pitkä tie kuljettavana. Alkona haluamme edistää vastuullista hankintaketjua jatkuvan parantamisen periaatteella.

Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Osallistu keskusteluun sosiaalisen median kanavillamme Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

#nofilter-blogitekstit