Päihdeäiti tarvitsee tukea syyllistämisen sijaan

Äitiys ja päihteet herättävät paljon tunteita ja päihdeäiti saa helposti osakseen paheksuntaa. Tämän vuoksi kynnys avun hakemiseen voi olla suuri, vaikka odottavan äidin sekä syntyvän lapsen kannalta apu olisi ensisijaisen tärkeää.

Odottavista äideistä noin kuusi prosenttia on päihderiippuvaisia

"Vauva kääntyy mahassa ja mä itken lisää. Miksi mä en pysty lopettamaan? Miten meidän käy?"

Suomessa noin 6 % odottavista äideistä on riippuvaisia päihteistä. Pelkästään alkoholin vaurioittamia vauvoja syntyy vuosittain 600–3 000. Alkoholin vaikutuksista odotusaikana on tärkeää puhua kaikille odottaville vanhemmille, koska raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole turvarajaa. Vain täysraittius voi suojata sikiön turvallisen kasvun ja kehityksen.

Miten turvataan vauvan oikeudet turvalliseen kasvuun ja kehitykseen jo kohdussa? Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Kohtuvauvan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että vauva on jo ennen syntymään äidin mielessä, jolloin äiti kykenee suojaamaan valinnoillaan syntyvää vauvaansa.

Syyllistämisen sijaan tarvitaan tukea

"Kun huomasin olevani raskaana, elämäni oli kaoottista. Olin ahdistunut ja peloissani, pohdin, onko minunlaiseni ihmisen lupa saada lapsi."

Naisten päihteidenkäyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tässä joukossa on myös raskaana olevia naisia ja vauvaperheitä. Äitiys ja päihteet eivät ole sanapari, jonka ajatellaan kuuluvan yhteen.  Odotus, äitiys ja päihteet herättävät paljon tunteita ja asenne päihdeongelmaisia kohtaan saattaa olla julmaa. Päihteitä käyttävät äidit tuomitaan helposti huonoiksi äideiksi, vastuuttomiksi ja moraalisesti arveluttaviksi.

Joskus elämä on kuitenkin mennyt niin, että päihteet ovat saaneet otteen äidin elämästä ja vieneet mennessään. Syyllistämisen sijaan, päihdeongelmaiset äidit tarvitsevat kunnioittavaa kohtaamista, tukea odotukseen ja päihteistä irtautumiseen sekä toivoa selviytymisestä.

Raskaus ja vauvan syntyminen on monelle äidille uusi mahdollisuus muuttaa elämän suuntaa ja irtautua päihteistä. Muutokseen tarvitaan kuitenkin vahvaa tukea. Jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus päästä kuntoutukseen.

Vanhemmaksi tuleminen voi motivoida päihteettömyyteen

"Hain apua, kerroin tilanteestani, pääsimme vauvan kanssa Pidä kiinni -ensikotiin. Levoton mieli tasaantui."

Jokainen äiti ja vanhempi toivovat, että syntyvä lapsi on terve. Todellisuus ei kuitenkaan aina vastaa vanhemmuudesta luotuja mielikuvia. Päihdeongelmaisten äitien taustoissa on paljon kasaantuneita ongelmia ja traumoja, jotka vaikuttavat äitiyteen ja päihteistä irtautumiseen. Vauva ei voi kuitenkaan odottaa vaan tarvitsee päihteettömän kasvu- ja kehitysympäristön heti raskauden ensihetkistä alkaen.

Odotusaika on erityinen mahdollisuus kuntoutua ja muuttaa elämää, mutta siihen tarvitaan oikeanlaista tukea. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän ensikodit ja avopalveluyksiköt tarjoavat tuloksellista hoitoa ja kuntoutusta päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Vanhemman roolin löytäminen motivoi päihteettömyyteen ja voi antaa elämälle uuden suunnan.

Elämän valttikortit jaetaan jo kohdussa!

Niina Kokko

Kirjoittaja on lapsilähtöisen päihdetyön asiantuntija Ensi- ja turvakotien liitossa. Kirjoittaja haluaa vähentää päihteiden haitalliseen käyttöön liittyvää stigmaa ja rohkaista jokaista ihmistä hakemaan apua.

Artikkelin pääkuva: 123RF

#nofilter-blogitekstit