Reilu viini ratkoo ongelmia Etelä-Afrikassa

Vastuullisuus on olennainen osa yritysten strategiaa ja kuluttajat ovat aiheesta yhä tietoisempia. Tuotteiden jäljitettävyys ja hyvät työolot hankintaketjussa halutaan varmistaa ja yritykset vierailevatkin hankintaketjujensa alkupäässä tutustumassa paikallisiin oloihin. Tämän lisäksi tarvitaan myös sertifiointia ja erilaisia hankkeita.

Vaikka köyhissä oloissa toimivalla plantaasilla poljettaisiin ihmisoikeuksia surkeissa työoloissa, on ongelmat helppo lakaista maton alle paikallisia oloja huonosti tuntevan vieraan tieltä. Kokemuksesta tiedän, että näin myös valitettavan usein tehdään.

Viinintuotannon vastuullisuushaasteet ovat suurimmillaan Etelä-Afrikassa, missä monet alkutuotannon ongelmat periytyvät jo apartheid-ajalta. Työolot ovat usein huonot, palkoilla ei tule toimeen, työterveydenhuolto ja työturvallisuus ovat heikolla tasolla eivätkä työntekijät uskalla puolustaa oikeuksiaan. Viinitilojen työntekijöistä vain viidesosa on töissä pysyvässä työsuhteessa, ja kausityöläisten suuren enemmistön olot ovat yleensä erityisen huonot. Reilu kauppa on perustettu ratkomaan juuri tällaisia ongelmia, ja Suomessa yksi suosituimmista Reilun kaupan tuotteista on viini.

Yksi Reilun kaupan kulmakivistä on siinä, ettei asiallisten työolojen valvominen ole kaupankäynnin osapuolten omissa käsissä, vaan siitä vastaa paikalliset olot tunteva riippumaton kolmas osapuoli. Työolojen ja tuotantotapojen lisäksi valvoja seuraa Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisien maksua sekä lisien käyttöä. Jos valvoja löytää tiloilta vähäisiä rikkeitä, hän antaa tilalle takarajan, jonka jälkeen asioiden korjaaminen tarkistetaan. Jos ongelmia ei korjata, sertifiointi jäädytetään. Samoin käy, jos tiloilta löytyy vakavia rikkomuksia, kuten lapsityövoiman hyväksikäyttöä.

Muun muassa yritysten vastuullisuutta tutkiva Finnwatch-järjestö on arvioinut Reilun kaupan kolmannen osapuolen sertifioinneista parhaaksi ja kannustankin kuluttajia ottamaan selvää, mitä vaatimuksia ja minkälaista valvontaa eri vastuullisuusmerkkien takaa löytyy.

Osa köyhien maiden alkutuotannon ongelmista on niin vakavia, ettei niitä voida poistaa pelkästään kolmannen osapuolen vaatimuksilla ja niiden riippumattomalla valvonnalla. Siksi Reilulla kaupalla on sertifioinnin rinnalla myös hankkeita, joilla puututaan niihin epäkohtiin, joissa paraskaan sertifiointi ei yksin riitä. Yksi Suomen Reilu kauppa ry:n hankekohteista on Etelä-Afrikka, missä tuemme viinityötekijöiden hyvinvointia, tasa-arvoa, järjestäytymisoikeutta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia.

Vastuullisesti tuotettu viini ei vain maistu paremmalle, vaan on konkreettinen keino tukea köyhien maiden viljelijöitä.

Janne Sivonen

Kirjoittaja on Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja ja maltillinen reilujen viinien ystävä.

Artikkelin pääkuva: Matthieu Joannon / Unsplash

#nofilter-blogitekstit