Vaikeistakin asioista kannattaa keskustella avoimesti

Alkon sidosryhmäyhteistyö on vuonna 2019 ollut vilkasta. Monissa keskusteluissa teemaksi ovat nousseet tuotteiden hankintaketjut, jotka ovat laajoja, monimutkaisia ja moniportaisia. Laaja kansainvälinen verkosto luo paljon mahdollisuuksia onnistumisiin, mutta valitettavasti se kätkee sisälleen myös vaikeita haasteita. Alko pyrkiikin vaikuttamaan positiivisesti koko juomateollisuuden kestävämpään kehityssuuntaan.

Keskustelua työoloista rommin hankintaketjussa

Keskiviikkona 4.9.2019 kutsuimme yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa yhteen yli 100 rommien hankintaketjun vaikuttajaa Helsinkiin. Melassi on yksi rommin tuotannon raaka-aineista, jota saadaan sokeriruo'osta. Tilaisuuden tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta sokeriruokoviljelmillä, työskentelevien työntekijöiden työolosuhteista, esiintyvistä epäkohdista ja niiden seurauksista, kuten kroonisesta munuaissairaudesta (CKD). Sairautta esiintyy tyypillisesti ääriolosuhteissa henkilöillä, jotka tekevät ruumiillista työtä rommin tuotannon sokeriruokoviljelmillä. Vaara sairastua on erityisesti silloin, kun riittävästä nesteytyksestä, lepopaikasta varjossa tai työn tauottamisesta ei ole huolehdittu.

Tilaisuudessa haastoimme osallistujia tekemään sitoumuksia muutoksen aikaansaamiseksi. Positiivista kehitystä on jo tapahtunut, mutta niiden vaikutukset eivät vielä tavoita riittävässä määrin sokeriruokoviljelmillä työskenteleviä ihmisiä. Työtä, keskustelua ja haastamista on jatkettava.

Etelä-Afrikan historian ensimmäinen minimipalkka-lainsäädäntö

Toinen tämän hetken puhutuimmista teemoista on elämiseen riittävä palkka. Alkon hankintaketjussa aihe on ollut esillä erityisesti Etelä-Afrikan osalta. Tämän vuoden tammikuun alussa Etelä-Afrikassa tuli voimaan maan historian ensimmäinen minimipalkkaa koskeva lainsäädäntö, joka määrittelee kuukausittaiseksi minimipalkaksi 3 500 RAN eli noin 210 euroa.

Lakisääteinen minimipalkka ei kuitenkaan ole sama asia kuin elämiseen riittävä palkka. Elämiseen riittävästä palkasta on useita määritelmiä, eikä kohtuullisen korvauksenkaan määritelmä ole yksiselitteinen. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sesonkityötä sadonkorjuun aikana tekevät naiset. Kyseessä on tasa-arvokysymys, jolla on vaikutusta sekä naisten että lasten yhteiskunnalliseen asemaan. Alko käy keskusteluja asian edistämiseksi sekä omien tavarantoimittajiensa että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Epäkohdat esiin

Jo reilun vuoden ajan olemme neuvotelleet Palvelualojen ammattiliitto (PAM) kanssa yhteistyösopimuksen kansainvälisen ammattijärjestön, International United Farm Workers Association, kanssa. Tavoitteenamme on luoda valitusmekanismi, joka mahdollistaa ihmisoikeuksiin ja työolosuhteisiin liittyvien epäkohtien esille nostamiseen myös paikallisten viinitoimialalla toimivien ammattijärjestöjen kautta. Etelä-Afrikassa on lisäksi järjestetty koulutusta ammattijärjestöjen edustajille eettisistä toimintaperiaatteista, joita tuottajilta edellytämme sekä työntekijäjärjestöjen oikeuksista auditoinneissa, kolmannen osapuolen tekemissä tarkastuskäynneissä.

Innostavat kohtaamiset motivoivat

Syykuussa meillä oli ilo saada vieraaksemme ryhmä Black-owned brands -viinintekijöitä Etelä-Afrikasta. Maan historia kantaa mukanaan syvään juurtuneita tasa-arvoajattelun vastaisia toimintatapoja, ja on hienoa tavata joukko arvonsa tuntevia naisia, viinintekijöitä, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Jokaisesta työntekijästä ja yhteisöstä huolehtiminen, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen sekä yrittäjyyteen kannustaminen ovat arvoja, joita tämä viinintekijöiden yhteisö haluaa edistää. Tällaiset kohtaamiset innostavat meitä Alkossa pohtimaan, miten me voimme omalta osaltamme olla tukemassa tätä kehityssuuntaa.

Vastuullisuustyö ei tule koskaan valmiiksi

Vastuullisuuden parissa työskennellessä huomaa, että maailma ei koskaan ole valmis, eikä koskaan tunnu siltä, että olisi kyennyt tekemään tai muuttamaan asioita ja epäkohtia riittävästi. Aina ei onneksi tarvitse ratkoa pelkästään ongelmia, vaan jakaa hyväksi todettuja käytäntöjä. Ilman aktiivista, avointa ja vastavuoroista sidosryhmädialogia olisimme kuin pöytä ilman yhtä jalkaa; pysyisimme kyllä pystyssä, mutta emme yhtä vahvana.

Marja Aho

Kirjoittaja on Alkon vastuullisuuspäällikkö.

#nofilter-blogitekstit