Yksinäisyys työelämässä uuvuttaa ja vie motivaation

Yksinäisyyttä on kaikkialla, myös työpaikoilla. Työelämässä yksinäisyyttä aiheuttavat ja ylläpitävät esimerkiksi huono perehdytys, epäselvät tavoitteet ja jatkuva muutos. Work to Belong -ohjelman tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta työpaikoilla.

Eräässä tutkimusartikkelissa tutkittiin ajankäyttöä ja ihmisten onnellisuutta suhteessa aikaan. Osoittautui, että on hyvä, että meillä on aikaa sopivasti. Liian paljon tai liian vähän aikaa johtaa ongelmiin ja ahdinkoon. Erityisen merkityksellistä aika on ihmissuhteissa. Suhteet eivät tapahdu vain ajattelemalla niitä, vaan viettämällä aikaa yhdessä. Sama pätee työelämässä, ja työyhteisöissä.

Yksinäisyys uuvuttaa ja vie työmotivaation

HelsinkiMissio on aloittanut tänä vuonna Alkon kanssa työelämän yksinäisyyttä taklaavan Work to Belong -pilottiohjelman. Aihe on koronan aikana ja sen jälkeen erityisen ajankohtainen ja tärkeä. Yksinäisyys uuvuttaa, vie työmotivaatiota ja sitoutumista ja pitkittyessään sairastuttaa niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Yksinäisyys on ikävä tunne, joka tutkitusti tarttuu. Olemme tottuneet karttamaan yksinäisyyttä, jotta se katoaisi. Olet varmasti samaa mieltä, että se ei toimi. Yksinäisyys ei poiskatsomalla katoa. Samalla kartamme aitoa sosiaalista hyvinvointia ja oikeudenmukaista, moniäänistä yhteenkuuluvuuden kokemusta.

Yksinäisyyttä on kaikkialla, myös työpaikoilla

Yksinäisyys on henkilökohtainen kokemus siitä, ettei senhetkinen sosiaalinen elämäntilanne vastaa omia toiveita ja tarpeita. Yksinäisyys voi olla sosiaalista, jolloin sosiaalisia kontakteja on liian vähän; ei ole porukkaa, johon liittyä ja jonka jäseneksi voisi kokea kuuluvansa. Yksinäisyys voi olla myös emotionaalista, jolloin syvä luotettava yhteys toiseen puuttuu tai on liian hetkittäistä.

Yksinäisyyttä on myös työyhteisöissä. Henkilökohtaisesti koettuna yksinäisyys vaikuttaa omaan työhyvinvointiin sekä heijastuu työsuoritukseen ja tiimityöhön heikentäen työtehtäviin ja organisaatioon sitoutumista.

Mikä aiheuttaa ja ylläpitää työelämän yksinäisyyttä?

Työelämän rakenteissa yksinäisyyttä voivat aiheuttaa ja ylläpitää esimerkiksi huono perehdytys, epäselvä työnkuva ja tavoitteet, jatkuvat muutokset, palautteen puute sekä toimimaton johtamiskulttuuri. Tutkitusti työelämässä on myös kohtuuttoman paljon työkavereiden ulossulkemista eli ryhmän toimintakulttuuria, jossa tietoisesti tai tahattomasti jätetään joku työkaveri ryhmän ulkopuolelle. Ryhmän yhtenäisyys, yhteenkuuluvuus, voi olla näennäistä.

Work to Belongin tavoitteena yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen

Work to Belong -ohjelma haastaa pohtimaan omaa työssä ja työyhteisössä olemista. Miten voin omalla toiminnallani edistää työkulttuuria, jossa oma ja muiden ulkopuolisuuden kokemus voi tulla ilmiönä näkyväksi ja jossa opimme ottamaan toistemme erilaisen tavan ajatella ja toimia paremmin huomioon. Ohjelma haastaa ottamaan niin henkilökohtaista kuin yhteistä sosiaalista vastuuta yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteen vähentämiseksi työyhteisössä.

Yksinäisyyden keskellä suhde aikaan voi hetkellisesti menettää merkityksensä. Memento mori – muista kuolevaisuutesi. Tämä on hyvä muistutus. Elämän rajattujen tuntien tutkiminen ja niiden äärelle pysähtyminen voi tutkitusti lisätä merkityksellisyyden tunnetta. Lopulta itse määräämme, mikä elämästä ja sen suhteista, tunneista, tekee merkityksellisen.

Maria Lähteenmäki
Yksinäisyystyön päällikkö, HelsinkiMissio

Artikkelin pääkuva: Unsplash / Omar Ram

Maria Lähteenmäki

Maria Lähteenmäki on yhteiskuntatietelijä ja yksinäisyyden puolestapuhuja. Hän on sitä mieltä, että osana yksinäisyyden vähentämistä kiltteys tulisi tunnistaa ja sitä tulisi vaalia ja vahvistaa. Maria luottaa ihmisen ja yhteisöjen luontaiseen kykyyn ylittää itsensä osana merkityksellisyyden kokemusta ja tarkoitusta.

#nofilter-blogitekstit