Luomu- ja biodynaaminen viljelytapa parantavat luonnon monimuotoisuutta

Selvityksen mukaan luomu- ja biodynaaminen viljelytapa edesauttavat maaperän ja maanpäällisen luonnon monimuotoisuutta tavanomaisia viljelytapoja paremmin. Selvityksen toteutti Ecogain AB pohjoismaisten alkoholimonopolien tilaamana.

Luonnon monimuotoisuus ja terve maaperä ovat elinehto maataloudelle. Ne esimerkiksi ylläpitävät sadon tuottavuutta, edesauttavat suojaamaan viljelykasveja tuholaisilta ja kasvisairauksilta sekä mahdollistavat ravinnekierron.

Alkoholijuomateollisuus on täysin riippuvainen luonnon ekosysteemipalveluista ja ilman niitä juomateollisuuden raaka-aineista syntyy pulaa. Terveet ekosysteemit ja luonnon monimuotoisuus mahdollistavat ekosysteemipalveluiden säilymisen pitkällä aikavälillä.

Perinteinen, pienimuotoinen maan- ja viininviljely ovat olleet tärkeitä elinympäristöjä monille eliöille. Viljelysmaiden laajentuminen ja tuotannon tehostuminen kuitenkin heikentävät ja pirstottavat lajien elinympäristöjä, ja ovat merkittävimmät globaalit uhat luonnon monimuotoisuudelle ja maaperälle.

Luomu- ja biodynaaminen viljely parantavat luonnon monimuotoisuutta

Selvityksessä tarkasteltujen viljelytapojen, standardien ja sertifiointien osalta luomu- ja biodynaaminen viljely ovat maaperän sekä maanpäällisen luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta tavanomaiseen viljelyyn verrattuna parempia vaihtoehtoja.

Eri tutkimuksista saaduissa tuloksissa on jonkin verran vaihtelua viljelytapojen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Erot tutkimustuloksissa saattavat johtua maatalouskemikaalien käytöstä ennen luonnonmukaisempaan viljelyyn siirtymistä. Maaperän mikrobitoiminnan palautuminen maatalouskemikaalien käytön jälkeen voi kestää jopa yli kolme vuosikymmentä.

Luonnonmukaiseen viljelyyn liitetään joskus heikompi sadon tuotto, jolloin ympäristövaikutukset tuotettua yksikköä kohden voivat muodostua huomattaviksi. Useat tutkimukset suosittelevatkin integroitua viljelyä, jossa hyödynnetään parhaat käytännöt sekä luonnonmukaisesta että tavanomaisesta viljelystä. Tämä mahdollistaa ympäristövaikutusten pienentämisen sadon tuotosta tinkimättä.

Hiiliviljely on nouseva viljelytapa

Hiiliviljely nostettiin selvityksessä erityisesti esiin uutena ja seurattavana viljelytapana. Hiiliviljelyllä tarkoitetaan viljelytoimenpiteitä, jotka sitovat ilmakehän hiilidioksidia maaperään.

Hiiliviljelyn tulevaisuuden mahdollisuudet ovat mielenkiintoiset, sillä maaperään hiilidioksidia sitova viljelymetodi auttaa sekä ilmastokriisin hillitsemisessä että luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisessä.

Selvityksen tausta

Ecogain AB:n tekemän selvityksen tavoitteena oli kasvattaa ymmärrystä viinirypäleiden sekä viljan viljelyn vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja maaperän terveyteen sekä kartoittaa ja tarkastella yleisimpiä viljelysertifiointeja, standardeja ja muita vastuullisia viljelymenetelmiä. Selvityksessä oli mukana yhteensä 10 eri sertifiointia, standardia ja viljelymenetelmää.

Selvitys tilattiin osana pohjoismaisten alkoholimonopolien ympäristöyhteistyötä. Vuonna 2021 ympäristöyhteistyön teemavuotena oli luonnon monimuotoisuus. Lue lisää pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteistyöstä.

Tutustu Ecogain AB:n raporttiin (.pdf, englanniksi) >>

Artikkelin pääkuva: Shutterstock

Artikkelin termistö

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa (lähde: WWF).

Ravinnekierto varmistaa elämälle välttämättömien ja hyödyllisten ravinteiden kiertämisen ekosysteemissä niin, etteivät ne valu hukkaan. Hukkaan valuvat ravinteet, kuten fosfori ja typpi, rehevöittävät vesistöjä ja kiihdyttävät resurssipulaa. (Lähde: Sitra)

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tarjoamia palveluita ja tuotteita, jotka ovat tärkeitä ja jopa edellytyksenä ihmisen ja yhteiskuntien hyvinvoinnille (lähde: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK).