Liikepaikat

Alko on koko maan kattava erikoisliikeketju, jolla on 373 myymälää sekä noin 150 myymäläverkostoa täydentävää noutopistettä.Alkon tavoitteena on sijoittaa myymälät ja noutopalvelupisteet keskeisille liikepaikoille muiden palveluiden läheisyyteen. Esimerkkejä Alkon hakemista liikepaikoista ovat kauppakeskukset ja palvelukeskittymät. Liikepaikan valintaan vaikuttavat asioinnin vaivattomuus sekä alueen muiden palvelujen läheisyys. Pääsääntöisesti liiketilat vuokrataan. 

Alko perustaa maltillisesti uusia myymälöitä. Perustamisessa otetaan huomioon mm.

 • asiakaspalvelunäkökohdat
 • yhteiskuntavastuu
 • taloudellinen kannattavuus
 • alueen väestöpohja
 • myymäläverkoston kattavuus.
Liikepaikat

Liikepaikan valintakriteerit

Alkon liikepaikkapäätöksissä otetaan huomioon seuraavat asiat:

Keskeinen sijainti

Alkon myymälälle haetaan liikepaikkaa, joka on asiakkaiden näkökulmasta tarkasteltuna hyvällä liikepaikalla:

 • riittävät pysäköintipaikat
 • sijainti asiointireitin varrella
 • hyvä näkyvyys.

Liiketila sijaitsee kauppakeskuksessa tai paikkakunnan palvelukeskittymässä.

Layout ja tilan sopivuus Alkon myymäläksi, sekä liiketilan tekninen laatu

Liiketilan muoto ratkaisee, voidaanko tilaan rakentaa Alkon käytössä oleva myymäläkonsepti. Liiketilan teknisen tason tulee vastata Alkon myymälähuoneistojen mallityöselityksen vaatimuksia.

Mallityöselityksen voit pyytää osoitteesta liikepaikat@alko.fi.

Logistiikka

Tavarahuollon tulee olla toimivaa. Tavarakuljetusten tulee onnistua vaikeuksitta suurillakin autoilla.

Alkoholilain mukainen soveltuvuus alkoholin myyntipisteeksi ja hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Liiketilan soveltuvuusarviointi tehdään valmisteluvaiheessa. Arvioitavia seikkoja ovat mm. myynninvalvonnan järjestäminen ja turvallisuusnäkökohdat. Päätöksen luvista tekee aluehallintovirasto (AVI).

Muut valintaan vaikuttavat kriteerit:
 • Vuokrasopimuksen ehdot
 • Ekologisuus
 • Uusien liiketilojen valmistumisaikataulu 
 • Turvallisuustekijät
 • Synergiaedut

Synergiaetuja ovat mm. yhteinen pullojen ja tölkkien kierrätys, jätehuolto ja vartiointi. Yhteistoiminnan kautta haetaan ekologista tehokkuutta ja kustannussäästöjä eri osapuolille sekä parempaa palvelua asiakkaille.

Valinnoissa huomioidaan lisäksi sijainnin vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen.

Yhteystiedot

Kari Pennanen
liiketoimintajohtaja, myymäläverkostot
020 711 5112 

Tuula Sillanmäki
johtaja, palveluverkosto ja asiakaskokemus
020 711 5882

Anna Marin
liikepaikkapäällikkö
020 711 5821

Tuure Löfberg
liikepaikkapäällikkö
040 1840 273

Tiimiläiset tavoittaa sähköpostitse osoitteella liikepaikat@alko.fi.