Alkon taloudellinen merkitys

Yhteiskunnallinen rooli

5-4-3-2-1-0

Avoimuus ja läpinäkyvyys toiminnan periaatteina

Hallinto ja johto

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon ympäristötyö

Yhteistyötä vastuullisemman alkoholikulttuurin puolesta