Alkos sortiment

Alko erbjuder sina leverantörer flera olika möjligheter att få varor till försäljning i sortimentet. Mot kunderna tar det här sig uttryck i ett mångsidigt urval med tusentals produkter.

I sitt sortiment har Alko tusentals produkter från tiotals olika länder. Vårt sortiment består av tre olika kategorier.

Till standardsortimentet har vi valt produkter ur det breda utbudet från hela världen. Standardsortimentets produkter utgör stommen i sortimentet. Merparten av standardsortimentets produkter finns fortlöpande till salu i butikerna och i webbutiken. Vissa av produkterna är säsongsvaror eller tillgängliga i begränsade specialpartier under en viss tid. Standardsortimentet innehåller cirka 3 100 produkter. Produkterna varierar från butik till butik enligt efterfrågan och tillgång. Produkterna i standardsortimentet kan köpas i webbutiken om de finns att få i leverantörernas inhemska lager.

Beställningssortimentet består av produkter som leverantörerna erbjuder till försäljning från sina lager via Alko. Alla produkter i beställningssortimentet presenteras på vår webbplats. Produkterna i beställningssortimentet kan köpas i Alkos webbutik om de finns att få i leverantörernas inhemska lager. Beställningsprodukter säljs också i vissa butiker för att göra butikens helhetsutbud mångsidigare.

Därtill ingår ett utbud av lokalt tillgängliga produkter i beställningssortimentet. De är drycker som framställts av småproducenter. Producenterna kan välja 1–10 Alkos butiker och webbutiken där de vill ha sina produkter till försäljning.

Produkter i specialpartier finns att tillgå i mer begränsad omfattning än andra produkter i Alkos sortiment. Produkterna är kvalitetsviner, -öl och starka specialiteter samt andra sällsynta drycker. Specialpartier kan köpas i webbutiken när de finns att tillgå och i en del av butikerna. Kontrollera tillgången per produkt via produktkortet.

Certifierade produkter

Alko har hundratals olika certifierade produkter i sitt sortiment. Du känner igen dessa produkter till exempel på symbolerna som finns på prislapparna i butik. Samma symboler används också i vår webbutik.

Vi uppger certifieringen för produkter som har fått ett internationellt och allmänt erkänt certifikat.

Ekologiska produkter

Ekologiskt jordbruk syftar till en balanserad odling som är anpassad till lokala förutsättningar.

Ekologisk odling följer växelbruksprincipen och undviker alla konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Etiska produkter

Etisk handel bygger på principen att småproducenterna och arbetarna i ursprungslandet ska få en rättvis lön för sitt arbete.

Alla etiska produkter i vårt sortiment är internationellt certifierade (Rättvis handel, Fair for Life och For life).

Biodynamiska produkter

Biodynamisk odling utgår från Rudolf Steiners holistiska världssyn. Biodynamiskt odlade produkter uppfyller kraven på ekologisk odling.

Vid biodynamisk odling används enbart naturliga gödsel och bekämpningsmedel. Därtill tar man hänsyn till solens, månens och planeternas rörelser.

Kosher

Kosherprodukterna är drycker som har framställts enligt reglerna i talmud, dvs. den judiska skriftsamlingen som innehåller stadgar om samhälleliga och juridiska frågor.